Министърът на образованието постанови учебни заведения, които имат повече технически устойства, да ги предоставят временно на други в нужда

Училища, които имат на разположение повече технически устройства, необходими за обучението от разстояние в електронна среда, следва да се предоставят временно на други, в които има нужда от обезпечаване на учебните часове в дигитална среда. Това е постановил министърът на образованието Красимир Вълчев по повод заповедта на здравния министър, според която от утре до 21 декември всички ученици са в онлайн режим.

„Обучението на учениците, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии“, пише в заповедта на министъра.

Всички училища, които успеят да организират онлайн уроците от понеделник, могат да запазят редовното си разписание, но трябва да променят продължителността на часовете. За началния етап, т.е. учениците от 1 до 4 клас, те не трябва да бъдат повече от 20 минути. Така за първолаците и второкласниците онлайн уроците ще бъдат с 15 минути по-кратки от занятията в клас, за 3 и 4 клас – с 20 минути. Присъствените часове за всички от 5 клас нагоре са по 45 минути, но за да не бъдат дълго време пред екраните, за тях също има промени. Онлайн часове за учениците от прогимназиален етап (от 5 до 7 клас) трябва да са до 30 минути. За всички от 8 до 12 клас един онлайн час ще бъде до 40 минути или с 5 минути по-кратък от присъствените.

Анализът за Пловдивска област показва, че в най-голяма степен с техника разполагат учениците от гимназиален курс, където устройства имат почти 98% от учениците. Някои от тях ще използват моблните си телефони за връзките с учителите си. Висока е подсигуреността и в начален етап.

До  утре сутринта директорите трябва да подадат информация за недостиг или съответно наличие на повече от необходимите технически средства в училището за реализиране на обучение от разстояние.

Министърът е препоръчал икономиите, които имат учебните заведения, да се похарчат за допълнителна техника.