сряда, декември 6, 2023

АКАДЕМИКА

Най-младият академик на БАН влиза в състезанието за ректор на Университета по хранителни технологии

Акад. проф. дтн Атанас Павлов е член-кореспондент на Саксонската академия на науките, разработил е нови за университета и страната учебни програми, има 6 патента и полезни модела, 12 внедрени продукти и технологии.

Директорът на филиала на Техническия университет официално встъпи в длъжност

Доц. д-р Никола Шакев беше номиниран в средата на ноември от Общото събрание, а вчера кандидатурата му беше утвърдена с тайно гласуване от новоизбрания Академичен съвет на ТУ.

Според новата Рейтингова система на вузовете: Под 1% безработица при медици и математици

За последното десетилетие делът на чуждестранните студенти се е удвоил, сочат анализите на 13-ото издание на класацията.

РЕКЛАМА