петък, януари 21, 2022

Затягат контрола върху квалификациите

МОН и икономическото министерство стартират разговори с инвеститори за нуждата от квалифицирани кадри.

Със спестеното от заниманията по интереси ще плащат часовете за наваксване...

Това допуска промяна в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета от правителството.

АКАДЕМИКА

Акад. Денков: Засилваме борбата с плагиатството

Задължават висшите училища да създадат етични комисии, предвиждат се промени в акредитацията на професионалните направления.

Студенти ще се обучават едновременно в две или повече висши училища

Целта на промените на Закона за висшето образование е създаване на мултидисциплинарни специалности и въвеждане на „проектни“ докторанти.

Напрежение в УХТ заради изискването за зелен сертификат

Първокурсници се жалваха днес, че не могат да присъстват на упражнения в сградата на висшето училище.

РЕКЛАМА