петък, август 14, 2020

Дават по 610 лева за деца на работещи родители

Право на помощ ще имат и родители, които отглеждат сами децата си.

Началници на РУО обсъждат дигитализацията, атестирането и старта на учебната година

Обучението в рамките на Академията за науки и иновации на СБУ бе открито днес в Хисаря от лидера Янка Такева, на финала се включва и министърът на образованието Красимир Вълчев.

АКАДЕМИКА

Нови дисциплини и повече часове за бъдещи учители

Промените са заложени в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.

Обсъждат вариант за по-ниски такси за платено в Медицинския

Академичният съвет е взел решение да бъде назначена комисия, в която влизат и представители на Студентски съвет, за изготвяне на предложение за намалението.

Студенти по поолитология и национална сигурност ще стажуват в областната управа

Преподаватели с опит в сферата на обществено-политическите процеси и националната сигурност от ПУ ще участват в работата на ресорните комисии в администрацията.

РЕКЛАМА