МОН предвижда увеличение на стандарта за издръжка, обявява нови национални програми за извънкласни дейности и за ремонт на спортни площадки и физкултурни салони

24 професионални гимназии стават училища хъбове в своите региони, подкрепят дуалното обучение

Децата, учениците и студентите в България да получават по-качествено образование. Към тази цел ще са насочени основните усилия на Министерството на образованието и науката през 2022 г. Основните приоритети на стария нов екип бяха представени днес на пресконференция от министъра на образованието акад. Николай Денков. Директорът на пловдивското ОУ “Райна Княгиня” Мария Гайдарова остава на поста зам.-министър с ресор предучилищно и училищно образование.

Амбицията на МОН е увеличаване обхвата на децата в детските градини, които стават напълно безплатни. В момента родителите на тригодишните са освободени от такси само в отделни общини. За в бъдеще няма да плащат в цялата страна. “Така повече деца ще бъдат включени в предучилищна подготовка от най-ранна възраст, което има ключово значение за пълноценно участие в образователната система след това”, коментира акад. Денков.

По думите му качеството в училищното образование зависи на първо място от квалификацията и мотивацията на преподавателите. Ето защо ще бъдат увеличени учителските заплати, така че размерът им да надхвърля с 25 процентни пункта средното възнаграждение за страната. Извън повишението на заплатите ще се увеличи и стандартът за издръжка на образователните институции.

Ще бъде създадена и тествана нова методика за оценка на добавената стойност на обучението. Тя ще бъде използвана като основен компонент на оценката за качеството на преподаване в училищата, отчитайки техните обективни специфики, например тип населено място, образователен статус на родителите и др.

Ще започне практическата разработка на Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание, т.нар. електронен образователен облак. Той ще осигурява достъп на всички учители, ученици и техните родители до наличните електронни образователни ресурси, събрани на едно място.

Предвижда се нова национална програма за извънкласните дейности. Според министъра те ще направят училището по-привлекателно и ще помогнат на учениците по-бързо и лесно да възстановят социалните контакти помежду си след дългите периоди на изолация и онлайн обучение по време на пандемията. Предвижда се подписване на договори с Министерството на младежта и спорта и с Министерството на културата за развиване на спортните и творческите способности на децата. Наред с това МОН е поискало в държавния бюджет за тази година да бъдат включени допълнителни средства за ремонт на физкултурни салони и спортни площадки. Кандидатстването и финансирането ще става по национална програма.

Друг фокус е подкрепа на професионалното образование, за да стане по-привлекателно за младите хора и да подготвя необходимите специалисти за реалните потребности на икономиката по региони. Ще се работи за подобряване на материалната база най-вече със средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Там са предвидени пари за цялостното обновяване и преоборудване на 24 професионални гимназии, които ще бъдат училища хъбове в своите региони.

Ще се развиват още по-тесни връзки с бизнеса чрез привличане на преподаватели от реалното производство и инвестиции в мрежата от професионални гимназии. МОН поиска допълнително финансиране за увеличен план-прием в паралелките за дуално обучение, както и в тези по защитени професии и професии с недостиг на пазара на труда.