Когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък, тестване се извършва в първия присъствен ден от седмицата, се казва в новата заповед на министрите на образованието и здравеопазването

Изследването на учениците се извършва в класната стая на паралелката от поне две лица, определени от директора  – педагогически, непедагогически персонал, медицинско лице и/или доброволци. Доброволци могат да бъдат родители, медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване.

Това е записано в заповедта на министрите на образованието и науката акад. Николай Денков и на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, която регламентира подробно процеса на тестване в училищата. С нея те правят задължителни за изпълнение Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, които са актуализирани съобразно новата обстановка (https://www.mon.bg/bg/news/4473).

Според новите насоки присъственият учебен процес ще изисква изследване на учениците с щадящи бързи антигенни тестове за COVID-19, докато 14-дневната обща заболеваемост падне под 250 на 100 000 души. Изключение ще се прави за децата с валиден документ за преболедуване или с отрицателен резултат от лабораторно изследване, а за учениците над 12 години – и ако имат документ за ваксинация.

Изследването се извършва в училището, с изключение на учениците със специални образователни потребности, които се тестват вкъщи. В случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък, тестване се извършва в първия присъствен ден от седмицата. Ако първият присъствен ден е вторник, следващото изследване се прави в четвъртък. Ако първият присъствен ден е сряда или петък, следващо тестване през седмицата не се извършва.

Учениците от начален етап задължително носят защитна маска и в класната стая от пристигането им в училище до приключване на изследването с бърз антигенен тест, се казва още в новите насоки. По време на тестването в класната стая могат да присъстват само учениците и лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване. След взимането на пробата, децата измиват ръцете си с топла вода и сапун или ги дезинфекцират. Повърхностите (маси, чинове, катедри и др.) върху които се е провело изследване, също се дезинфекцират, а помещенията се проветряват.

В дните на изследване дневният режим се променя, за да се осигури време – до 30 минути. Промяната на дневния режим може да се извършва чрез различно началото на учебния ден, намаляване на продължителността на междучасията, на времето за организиран отдих и физическа активност, за
самоподготовка и занимания по интереси. За учениците, чиито родители не са дали съгласие за изследване, се организира обучение от разстояние в електронна среда в зависимост от възможностите
на училището.

В документа са подробно разписани четири задължителни протокола за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището.