Преподавателите от комисиите избират дали да работят в оценителските центрове или от компютъра у дома, след като са активирали софтуерен токън

В условията на КОВИД-19 оценителите на писмените работи от държавните зрелостни изпити ще могат да ги проверяват и от вкъщи. Другата възможност е бъдат в определения от началника на Регионалното управление на образованието оценителски център. Това е заложено в Правилата за информационна сигурност на просветното министерство, които вече са достояние на училищните директори. До 7 дни преди да стартира оценяването на свитъците за отговори чрез електронната система, всеки оценител трябва да е инсталирал и активирал софтуерен токън. Работата в електронната система се осъществява след идентифициране на оценителя. Всяка писмена работа се проверява от двама независими един от друг преподаватели. Срещу баркода на страницата системата отразява точките на съответния оценител на задачите с верен отговор. Системата отчита за колко време той се е справил с проверката на една писмена работа.

Преподавателите, избрани да участват в комисиите за проверка, могат да работят и в оценителския цетър, където ще получат техническа подкрепа. Там изискването е за строго спазване на противоепидемичните мерки и дистанция от метър и половина.

Заради пандемията зрелостниците не бива да са повече от 10 в зала, е записано в указанията. Дистанцията между тях е задължителна. Преди началото на изпитите трябва да се извърши дезинфекция на подовете и контактните повърхости в залите, коридорите и санитарните помещения. Всички 12-класници ще влизат в класните стаи с маски, след като са дезинфекцирали ръцете си на входа. Училището трябва да осигури лични предпазни средства за квесторите и резерв за абитуриентите, които са забравили своите. По възможност входовете, през които ще бъдат допускани в изпитните зали, трябва да са два. Там ще има медицински лица, които ще мерят температурата. Няма да се допускат ученици с грипоподобни симптоми. Те трябва да носят и прозрачен плик, в който да поставят личните си вещи и техника.

Предпазните средства за квесторите се осигуряват от училищата, в които работят. Ангажимент на директора е да направи онлайн инструктаж на своите зрелостници. Служебните бележки за допускане до матурите също ще се изпращат по електронен път. При невъзможност ще се получават на място, но при спазване на мерките.

На 19 май ще се проведе ДЗИ по български език, а на 21 май -вторият ДЗИ. От 26 до 31 са матурите по предмет по желание. Просветният министър Красимир Вълчев заяви, че засега не се предвижда промяна на датите.