Представител на организацията получи покана за участие в националната среща за подготовка на новата учебна година

Министерството на образованието и науката и Националният ученически парламент ще си партнират за ограничаване на агресията в училище. Това бе договорено по време на среща между министър Галин Цоков и управителния съвет на младежката организация.

„Има редица изследвания, които доказват ефективността на организациите за ученическо самоуправление и положителното им отражение за намаляване на агресията“, посочи проф. Цоков. Затова следва да се набележат общи действия за насърчаване на тяхната активност в училищата и популяризиране на добрите практики. От младежката организация подчертаха  добрата си работа по програмата на МОН „Стъпки заедно“, която също цели намаляването на агресията в клас.

Министерството и Националният ученически парламент ще направят съвместен преглед и на нормативната уредба, за да насърчат и развият тези организации, тъй като в момента има противоречащи текстове.

МОН ще се включи и в национален форум, на който да бъдат представени добри практики в работата на ученическите съвети. Министър Цоков отправи и покана за пръв път представител на ученическата организация да вземе участие в националната среща за подготовката на новата учебна година. „Най-нормално е когато обсъждаме с всички регионални управления на образованието проблемите, предизвикателствата и приоритетите за стартиращата учебна година, да чуем гласа и на учениците. Затова за мен е най-естественото нещо вие да бъдете включени в този процес и се надявам тази традиция да бъде утвърдена във времето“, каза още проф. Цоков.

Общо 198 организации са кандидатствали в първия конкурс на МОН за най-добра ученическа инициатива, стана ясно по време на срещата. „Искаме да я надградим и се надяваме на предложения от вас – да включим дигитални решения и добри практики, и въобще всичко, което е по-близо до учениците и ангажира вниманието им“, обърна се министърът към представителите на ученическия парламент.