Работим с най-голям брой деца, а получаваме най-малко, недоволстват от „Слънце” и „Едгар Бороу”

В общината няма градини с еднакви заплати, обясниха от отдел „Образование”

710461

Учители от детските градини в   „Тракия“ се оплакаха от по-ниско заплащане в сравнение с колегите си от останалите райони на града. За проблема разказаха днес синдикалните председатели на „Подкрепа” по места, които заявиха, че най-ниско заплатени са именно работещите в най-големия пловдивски район. Независимо от факта, че броят на децата в групите им понякога надхвърля 30.

„Район „Тракия“ е доведеното дете на община Пловдив. При нас се говори за феномена на минималната работна заплата. Работим с огромен брой деца, а разликата във възнагражденията между нас и колеги със същата квалификация в съседни райони е между 70 и 100 лева“, обясниха Екатерина Петкова от ДГ „Едгар Бороу“ и Василка Джонджорова от ДГ „Слънце“.

Според Петкова и Джонджорова педагозите в „Тракия“ получават минималната заплата за сектора – 668 лева. За сравнение, в район „Южен“ колегите им се разписвали срещу 760 лева. Според тях не е нормално в два различни района на един и същ град, заплатите да са различни. Именно ниското заплащане било причина млади учители да отказват да постъпват на работа в тракийските градини, въпреки свободните места. А когато се налагало да се заместват преподаватели в болнични, не идвали хора отвън, а с допълнителния ангажимент били натоварвани колеги от същата градина. Това, от своя страна, пестяло и пари в бюджета. Преходният остатък на “Слънце” е 21 783 лева, а на “Едгар Богоу” – 19 920, уточниха от “Подкрепа”.

„В общината няма детски градини с еднакви заплати. А и никой нормативен акт не задължава общината да ги прави еднакви. Директорът на детското заведение определя докъде може да се разпростре. Той изготвя щатното разписание и размера на възнагражденията”, обясни финансистът на общинския образователен отдел Милена Златанова. Тя напомни, че детските градини са на делегирани бюджети и поясни, че учителите могат да недоволстват, само ако заплатите са им по-ниски от договореното в Колективния трудов договор.

Справките показват, че един учител в район „Тракия” получава 660 лева, старши учител – 688 лева, главен учител 726 лева. Като има градини, където възнаграждението на главния стига и до 744 лева.

До момента в „Тракия” са санирани три детски градини. Предстои да бъдат обновени и останалите.

От ДГ “8 март” в район “Южен” пък недоволстват в различния процент увеличение на работните заплати. Кичка Петрова обясни, че причината е сливането с ДГ “Деница”, където възнагражденията били по-ниски. За да ги изравнят, сега учителите от “Деница” щели да получат 14-процентно увеличение, а колегите им от “8 март” – договорените 8%.

2 КОМЕНТАРА

  1. Госпожа Златанова откровено манипулира с полуистини. Всички знаят, че няма как да има еднакви заплати, защото заплатата има два компонента – основна и допълнителни плащания. Синдикалистите говорят за първия компонент, които зависи от директора, че той е еднакъв за район Тракия, това е смущаващото – за всички е минимумът от Наредбата за заплатите. А като се прибавят допълнителните плащания за стаж и ПКС всеки знае, че крайният резултат е различна заплата. А госпожа Златанова не била чувала за индивидуална основна заплата…Ами да си прочете Наредбата за заплатите, за да си припомни компонентите на брутната основна заплатата и да попита някого защо присъства там прилагателното индивидуална към основната месечна работна заплата.

  2. Май заплатите на учителките в детските градини са равни или по-високи заплатите на експертите в общинската администрация.

Коментарите са затворени.