събота, април 17, 2021

СУ „Черноризец Храбър“ обра наградите от националното състезание „Практични финанси“

И трите едногодишни стипендии от МОН са за учениците от пловдивското училище, а наградата за мотивиращ учител бе присъдена на Росица Ангелова.

Стаи по природни науки, кътове за учене и почивка, зала с...

Децата ще създават добавена и виртуална реалност и ще правят лабораторни упражнения по химия и физика.

АКАДЕМИКА

Актуализираха националната пътна карта за научна инфраструктура

Очакванията са да се намали фрагментацията в научните изследвания и да се създадат благоприятни условия за повишаване на квалификацията на младите учени.

УХТ разкрива три нови специалности, приема 815 първокурсници

Висшето училище предлага обучение по четири специалности на английски език и по една – на френски.

Студенти от Аграрния търсят отговор за бъдещето на традиционните продукти

Еразъм проект с участието на студенти от 6 европейски университета запознава младите хора с регионалните традиции при производството на храна.

РЕКЛАМА