петък, март 23, 2018

14 училища от Пловдив с проекти за опазването на природата

Световният ден на водата беше отбелязан с детски празник и изложба от картини на водна тематика, постери и макети.

„Бързо, лесно, точно” проверява знанията на бъдещи първолаци

СУ „Св.Св. Кирил и Методий” организира две математически състезания за ученици от 4 до 7 клас.

АКАДЕМИКА

Имат ли билингвите и музикантите по-чувствителен слух

Организатори на събитието са Филологическият факултет на ПУ и Съюзът на учените – Пловдив.

Един ресурсен учител обикаля 30 училища седмично

436 деца от областта посещават масови детски градини и училища. Само 15 учебни заведения имат назначени учители за учениците със СОП.

Асистент от Медицинския изследва причините за рак на устната кухина

Ранната диагностика е решаваща, казва д-р Николай Николов – асистент в катедрата по пародонтология на Медицинския университет, който прави представително изследване на пациенти над 50 години.

РЕКЛАМА