вторник, февруари 19, 2019

Руската с акция за парахода „Радецки”

Ученическият парламент на гимназията организира кампания за набиране на средства за ремонт на легендарния плавателен съд.

Ранно кариерно ориентиране, призова просветният министър на среща с началници на...

Трябва да насочим деца към специалности, за които се очаква недостиг на пазара на труда, заяви Красимир Вълчев. 1000 шестокласници от Пловдив на среща с реалния бизнес.

АКАДЕМИКА

ПУ разкрива „Технология в телекомуникациите”

Университетът обявява прием за „История на културното наследство”, ще подготвя също учители с български и португалски.

Студенти медици създават 3D обекти на биопринтер

Новата придобивка се намира в Катедрата по медицинска биология на Медицинския университет.

Химическият факултет на ПУ дипломира шестима отличници

От започналите преди четири години 101 първокурсници, успешно завършват едва 56 бакалаври.

РЕКЛАМА