Средната възраст на преподавателите е 54 години, показват данните на Синдикат „Образование“

Едва 6.5% от учителите у нас са на възраст до 29 години. Тези данни са устойчиви за последните 5 години, отчитат от Синдикат „Образование“ във връзка с политиките на МОН за привличане и задържане на млади педагози в системата.

Младите учители в България са едва 15.26%, а над 70% от тях не задържат и напускат още през първата година. Според статистиката средната възраст на преподавателите е 54 г. – с десет години по-висока от средноевропейската.

Като причини за текучеството се посочват ежедневният стрес, липсата на социални умения и подкрепа, срочните договори, административната тежест и допълнителните дейности, с които са натоварени учителите. Педагогическите специалисти към момента са 91 хиляди.

В същото време обаче нараства броят на студентите в педагогическите специалности, като за последните четири години само Пловдивският университет той се е увеличил с една трета.

„Недостиг на учители в София и някои големи градове продължава да съществува, за разлика от по-малките населени места“, коментира лидерът на синдиката Юлиян Петров.

Според него трябва да се работи за повишаване на статуса на учителската професия, да се гарантира институционална подкрепа, активизиране на наставничеството и менторството за младите учители, да се увеличи броят на практическите занятия във висшите училища, да се подобри общественото доверие.

Подкрепа

360 начинаещи учители получават подкрепа от наставници по проекта “Novice Educator Support and Training /NEST/, финансиран по програма „Еразъм+“. Менторите са експерти, отговарящи за различни предметни области в регионални управления на образованието, а  учителите, с които работят, преподават в средното училище. Младите педагози получават насоки как по-добре да структурират преподаването си.

Целта на NEST е да въведе нов подход, който се основава на обучителна програма за ментори на учители с до пет години опит. На фокус са поставени стратегии за подкрепа на учители, които попадат ситуации, свързани с решаване на конфликти между учениците, случаи на агресия и работа с деца в риск от отпадане.

От стартирането на проекта през 2021 г. до сега в България са обучени 60 експерти от 14 регионални управления на образованието. Всеки един от наставниците работи с трима учители в рамките на две учебни години.

Проектът се реализира в шест държави – България, Австрия, Белгия, Румъния, Испания, Великобритания. Партньори в изпълнението на национално ниво са Министерство на образованието и науката, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и фондация „Заедно в час“. Изследователски екип от Университета Дуйсбург-Есен, Германия оценява резултатите от работата на наставниците и начинаещите учители.