Стотици места в университетите са празни, ректорите прилагат какви ли не хватки за привличане на студенти, но въпреки че с мъка правят приема, масово обявяват и платено обучение. Идеята е, след като не са успели да изпълнят държавната поръчка по някои специалности, да привлекат средства от по-атрактивните, за които бройките са попълнени.

Пловдивският университет търси кандидати за деветте специалности на Физико-технологичния факултет, където признават оценките от матура или кандидатстудентски изпит и провеждат тест със събеседване всеки ден до 31 август от 10 до 16 часа. Не са попълнени бройките в Химическия факултет и специалност „Математика” редовно. Във Филологическия има недостиг на студенти за Славистика, Българска, Руска и Френска филология, Български с немски, с турски, с испански, с италиански, с китайски, с френски, с новогръцки, с история и с гражданско образование.  Приемът става с тест по езикова култура.

Философско-историческият факултет също обявява прием чрез тест-събеседване за Археология, Документалистика и архивистика. Едновременно с това се търсят кандидати за История задочно платено и за Европеистика платено. Устният изпит за попълване на вакантните бройки в Теология е на 17 септември.

На 28 и 30 август от 10 до 13 часа ще се проведе тестът по биология за петте специалности на Биологическия факултет.

Юридическият факултет отдавна е запълнил местата по държавна поръчка, затова обявява платен прием за редовно обучение. Същата е ситуацията във Факултета по икономически и социални науки, за чиито 9 специалности, сред които МИО и Политология, също има обявен платен прием.

Педагогическият факултет има свободни места за Джаз и поп изпълнителско изкуство и за Педагогика на обучението по музика, а изпитът е на 11 септември.

Университетът по хранителни технологии обявява допълнителен прием за бакалаври редовно за почти всички технологични и технически специалности. Наред с това обаче местата по държавна поръчка за Туризъм, Хотелиерство и ресторантьорство, Икономика на хранителната индустрия, Индустриален мениджмънт и Компютърни системи и технологии са попълнени, а вузът дава възможност за платено обучение. Таксата за кандидатстване е 48 лева.

Аграрният университет също продължава приема на молби на кандидати, които са пропуснали сроковете, но искат да се запишат в първи курс. Едновременно с това по атрактивните специалности, към които има засилен интерес, е обявен и платен прием. 360 лева на семестър е държавната поръчка Агрономство, а таксата за платено е 2023. При Аграрния туризъм редовният прием е при такса 230 лева, а платеният е 576.

От 31 август до 5 септември е подаването на документи за запълване на местата в специалност „Балетно изкуство” на АМТИИ. На 13 септември се приемат молби за „Дирижиране на народни състави”, а изпитът е на следващия ден. За всички останали специалности, за които има вакантни места, заявления за прием могат да бъдат внесени между 10 и 28 септември. Наред това обаче академията дава възможност и за платено обучение.

Медицинският университет единствен няма проблеми с попълване на местата по държавния план-прием. Дори притетите платено, най-вече момичетата, са с високи оценки от кандидатстудентския изпит.