Проф. Тони Шекерджиева-Новак, проф. Даниела Дженева и проф. Костадин Бураджиев са зам.-ректори от досегашния екип, проф. Юлиян Куюмджиев – от предходния мандат

Четирима професори влизат в битката за ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство “Проф. Асен Диамандиев”. Общото събрание, което трябва да избере наследник на проф. Милчо Василев, е насрочено за 12 февруари. Дневният ред предвижда доклад на досегашния ректор за състоянието на вуза и заключителен отчет за дейността през мандат 2016-2019 г. Вчера бе крайният срок, в който кандидатите за ръководния пост трябваше да представят совите автобиографии и предизборните си платформи. Комисията по допускане е дала възможност и на четиримата да се състезават за длъжността.

Месеци преди определянето на датата за вота, в академичните среди се завъртяха имената на тримата заместници от сегашния екип на проф. Милчо Василев, които ще се конкурират за мястото му. Така че тяхното участие не е изненада за никого. По-скоро появата на проф. Куюмджиев, който имаше сериозни стълкновения и несъгласия с политиките на настоящото управление, е неочаквана.

Може би неслучайно мотото на неговата кандидатректорска програма е: „Знанията са по-скъпи от парите“. Проф. Кюумджиев е бил зам.-ректор на Академията в периода 2011-2015 г. В продължение на три години е управлявал и НУМТИ „Добрин Петков“. Приоритет в неговата платформа е привличането на по-голям брой кандидат-студенти чрез организиране на кампании в националните училища по изкуства и паралелките със засилено изучаване на музика и рисуване, чрез концерти и изложби на студенти и преподаватели. Актуализиране на учебните програми, кадрово обезпечаване на специалности, за които липсват щатни преподаватели, и увеличаване на възможностите за избираеми дисциплини са сред приоритетите на проф. Куюмджиев. В платформата му е заложено също усъвършенстване на методите на преподаване чрез въвеждане на съвременни технологии и дигитални ресурси, както и създаване на изследователски център в подкрепа на научната дейност на преподавателите, докторантите и студентите. Ако бъде избран за ректор, той обещава да възстанови „Артистични срещи в сряда“ и да инициира Коледен фестивал на изкуствата, да организира майсторски класове с известни български и чуждестранни артисти и педагози, открити лекции с утвърдени музиканти. Ще възстанови и фонотеката. Проф. Куюмджиев възнамерява да води оздравителна политика по отношение на изпадналите в кадрова криза специалности и катедри, вместо да ги закрива. Що се отнася до финансовата политика, ще се направи преоценка на методиката с оглед равносотавеността на трите факултета.

Досегашният ректор по научноизследователската и международната дейност проф. Тони Шекерджиева-Новак залага на мотото: „Обединени в различието“. Сред приоритетите в концепцията й са актуализиране на учебните програми, засилване дейността на Академичната и Факултетната комисия за контрол на качеството на обучение и развитие на преподавателския състав. Проф. Новак възнамерява да разкрие нови хибридни специалности и да въведе иновативни методи на обучение, осъществявайки периодични анкети за удовлетвореността на студентите. Засилване работата на Кариерния център, организиране на срещи с потенциални работодатели, осигуряване на средства за мобилност с цел обучение и участие в конференции и фестивали са други от акцентите в предизборната й платформа. Ако спечели вота, проф. Новак смята да обяви конкурс за създаване на химн на Академията. На проектен принцип ще бъде финансирано издаването на монографии, каталози и учебници на преподаватели, както и на рекламни материали с продукция на студенти. Що се отнася до материалната база, тя ще стартира процедура за строеж на нова хореографска зала и ще търси финансиране за ремонт на Синьото училище.

Третият кандидат – настоящият зам.-ректор по художествено-творческата дейност, проф. Даниела Дженева, вече 20 години е ръководител на ансамбъл „Тракия“. Сред неотложните задачи тя поставя достойните условия за работа на преподавателите, увеличаване броя на студентите, довършване на ремонта на Жълтото училище и привличане на европейски средства за обмен. Въвеждане на нови специалности и актуализиране на учебните програми, стимулиране на научноизследователската дейност, подкрепа за продуциране и аудиовизуална дейност на студентите са сред приоритетите в платформата й. Проф. Дженева има амбицията да създаде изследователски екип и Център за подготовка на проекти, който да подпомага преподаватели и студенти. Тя обещава 50-процентно увеличение на възнагражданията на академичния състав до края на мандата, прозрачна финансова политика и своевременно заплащане на наднормените часове. Ако й бъде гласувано доверие, смята да организира обучение за придобиване на ПКС за учители по музика, изобразително изкуство, хореография и корепетитори и да осигури нова сграда в “Старинен Пловдив” за работата на Академията. Нейният слоган е: „Свобода чрез ясни правила“.

В битката за поста влиза и зам.-ректорът по учебната дейност проф. Костадин Бураджиев, който е дългогодишен диригент на Академичния народен хор и художествен ръководител на ансамбъл „Добруджа“. Неговите амбиции са да привлече средства по оперативни програми за образователни, структурни и научноизследователски проекти, да увеличи заплатите, да подобри резултатите на АМТИИ в Рейтинговата система, да завърши ремонта на Жълтото училище и да направи частична реконструкция на Синьото, да построи нова хореографска зала и да обнови частично централната сграда. Сред акцентите в платформата на проф. Бураджиев са дигитализацията на административните процеси и учебната документация, въвеждане на онлайн подаване на кандидатстудентски документи, кариерно развитие на преподавателския състав, както и увеличаване на собствените приходи на Академията. Ако получи доверието на колегите си, възнамерява да сключи двустранни споразумения с чужестранни висши училища и да оборудва учебните зали със съвременна техника.