Предложението трябва да е взето от педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет и родителите, разрешението ще дава министърът на образованието, предвижда нова заповед

Училищата ще могат да преминават към обучение в електронна среда от разстояние след разрешение от министъра на образованието и науката, по предложение на ръководителите на образователните институции, предвижда нова заповед.

Предложението за преминаване към обучение от разстояние може да бъде направено от ръководителите на образователни институции,  в области с усложнена епидемична обстановка, които попадат в червена или оранжева зона, съобразно критериите на Министерството на здравеопазването. Когато се намират в тези зони и в училището има увеличаващ се брой отсъстващи и/или под карантина, както и нарастване на положителните проби за COVID-19 или случаи с грипоподобни симптоми, директорът може да инициира преминаване към обучение от разстояние.

За да бъде издадено разрешение е необходимо предложението да е взето от педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет и отчитане мнението на преобладаващата част от  родителите. Преминаването към обучение в електронна среда от разстояние следва да се случва при отчитане на принципа, че най-нежелателно е да се осъществява в начален етап.

При взимане на решение за превключване в обучение от разстояние МОН препоръчва то да се предлага и осъществява първо за гимназиален етап, след това за прогимназиален и като краен вариант за начален етап –  при обективна невъзможност да се продължи присъствено. Срокът за обучение от разстояние се съобразява с практиката на Регионалните здравни инспекции, епидемичната обстановка и при отчитане, че присъственото обучение е приоритетно за постигане на заложените образователни цели и социализацията на учениците.

Заповедта може да видите тук: https://mon.bg/bg/61