Синдикат „Образование“ започна процедура за предявяване на иск срещу здравното министерство, търси съдействие от омбудсмана Мая Манолова

%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%80-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%87-3

Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” дава казуса с ежегодните психопрегледи на учителите на Комисията за защита от дискриминация, обяви лидерът Юлиян Петров. Искът ще бъде насочен към Министерството на здравеопазването, като в момента юристите уточняват размера. Едновременно с това е потърсена подкрепа за ускоряване на преговорите с министъра в оставка Петър Москов от омбудсмана Мая Манолова. При липса на комуникация и единомислие по проблема, синдикатът ще атакува прегледите пред ВАС.

Всички педагогически специалисти ще трябва да минават ежегоден преглед, който да удостовери липсата на заболявания, които застрашават живота и здравето на децата. Това е заложено в чл.5 от Наредба №4 на Министерството на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник на 1 ноември. Става дума за заболяванията, фиксирани в чл.2, а именно шизофрении, психически и поведенчески разстройства, разстройства на личността и поведението, педофилия, деменция, белодробна туберкулоза. Запазва се действащото към момента изискване при постъпване на работа, новоназначените педагогически специалисти да представят документ от медицински преглед, издаден до 3 месеца от датата на сключване на договора.

„Поискахме обяснение от здравното министерство за обстоятелствата, налагащи издаването на наредба, която определя българския учител като опасен за деца и ученици. Синдикатът настоява незабавно да се отмени чл. 5 от тази наредба и по пътя на диалога да се достигне до текст, който не дискриминира и обижда българските учители. Нека да има прегледи, но не ежегодни”, обясни Петров.

В отговор Министерство на здравеопазването посочва как омбудсманът Мая Манолова през ноември 2015 година е уведомила МЗ, че в продължение на 17 години не е било изпълнено задължението на министъра на образованието за приемане на наредба, с която да бъдат определени заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците. Общественият посредник е изтъкнал също, че в приетия нов Закон за предучилищно и училищно образование отговорността за приемането на наредбата е вменена на министъра на здравеопазването.

„В чл. 215, ал.1, т.3 от новия закон са определени само заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата  и учениците, но никъде не се посочва, че това трябва да се удостоверява ежегодно. Педагогическите специалисти не са единствените, които работят с деца и ученици. Защо трябва само учителите да се преглеждат и удостоверяват ежегодно добро душевно здраве, а не трябва да го правят, например, педиатрите, чиято работа с деца носи същия риск и отговорност. Същото  се отнася и до хората, работещи с групи деца и ученици – треньори, аниматори, туроператори”, пита Петров.