Публицистът и литературовед Гавраил Панчев оставя след себе си 9 книги, последният му труд е сборникът със статии „Отвъд реалността и утопията“

Д-р Нина Киркова

Напусна ни един от най-големите изследователи на живота и творчеството на Алеко Константинов. На 65 години си отиде публицистът, литературовед и общественик Гавраил Панчев. Автор, за когото знанието беше смисъл и живеене за другите. Той остави след себе си 9 книги и множество публикации.

За Алеко изследователи, историци, писатели, критици са написали над 8000 текста. Гавраил Панчев е прочел всички книги, статии, мемоари, спомени и резултатът са три тома, които мнозина определят като първата подробна научна биография на Щастливеца. Върху тях той работи повече от 15 години, изследвайки живота на писателя от съвсем нови аспекти. В най-мащабния си труд, извън утвърденото разбиране за Алеко единствено като писател, Биографията от Гавраил Панчев осмисля живота му като адвокат, политик и общественик – алтернатива на Бай Ганю с принципните свои стремежи да бъде полезен на обществото. Третият том е изцяло посветен на убийството на Алеко. Описани и коментирани са различни интерпретации: политическото убийство – единствената досега версия за покушението срещу Алеко, разбойническото убийство, синкретичното убийство. Специално и обстойно е описана, изследвана и коментирана е и правната страна на убийството.

Книгата възстановява дебата по теми, така важни не само за настоящето на България, тъй като решаването на въпроса коя идеология следваме, дали тази на Бай Ганю, или на Алеко Константинов, е определяща за бъдещето ни. Според оценката на проф. Светлозар Игов, Биографията на Алеко Константинов от Гавраил Панчев е не само най-пълното и най-обстойно изследване на темата, но и най-задълбочената биография на български автор въобще.

Гавраил Панчев е завършил „Българска филология“ в Пловдивския университет, през периода 1991- 1995 г. е заместник-кмет на община Родопи, 1997- 1999 г. е началник на отдел „Образование и култура“ в район „Южен”, по-късно е експерт по български език и литература към РИО на МОН в Пловдив, за кратко ръководи и фондация „Европейски месец на културата“.

Последната издадена книга на Гавраил Панчев – сборникът статии „Отвъд реалността и утопията“, коментира политически, културологични, лингвистични, социологически и идеологически аспекти на съвременна България, влизайки в остра полемика с често доминиращи в своето институционализирано влияние гледни точки. Книгата изследва идеологии като комунизма, консерватизма, либерализма, национализма в контекста и специфичните техни културни проявления на българския социален живот.

През периода 1992-2020 г. Гавраил Панчев публикува над 50 статии в различни национални вестници и списания. Текстовете му, както и богатата му обществена дейност (ръководител на литературни клубове и фондация, заместник-кмет на община, участник в неправителствени организации и граждански инициативи) носят неговите принципни и безкомпромисни позиции на един живот, изживян като ценностен бунт – против псевдонауката и конформизма, за личностната позиция и Другите.

Интервю на Гавраил Панчев за “Уча в Пловдив” от 2017 година:

Познанието за Алеко започва от неразривната връзка морал-право