Повече средства за образование да бъдат заложени в бюджета за 2024 г. За това настояват както министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, така и директори, синдикати и ректори, стана ясно при обсъждане на законопроекта за държавния бюджет на първо четене в ресорната парламентарна комисия.

Министър Цоков посочи, че за образование догодина са предвидени 8,5 млрд. лв. (4,1% от БВП), в това число 720 млн. лв. за сметка на средствата от ЕС. Ръстът спрямо 2023 г. е в размер на 854,4 млн. лв. Това обаче означава, че някои дейности в средното и във висшето образование остават необезпечени.

От МОН се обявяват и срещу планираната промяна в Закона за бюджета, според която неусвоените към 31 декември средства по бюджетите на общините от трансфери, постъпили предходни години, могат да се разходват за делегираните от държавата дейности във всички функции, включително и за капиталови разходи. Предложението е да се направи изключение за образованието, както досега, защото в противен случай всяка община ще може самостоятелно да взема разнородни решения и да променя предназначението на средствата за образование.

Министерството не подкрепя и друга предложена промяна, според която общинските съвети ще имат възможност да определят, че разходите за издръжка на делегираните от държавата дейности в сферата на образованието могат да бъдат не по-малко от 11% от разходите за съответната функция.

„Бюджетът за образование за 2024 г. е измъчен, оскъден и разпилян. От една уж се цели запазване на тенденцията за увеличение на заплатите с не по-малко от 125% от средната работна заплата, а от друга се предлагат средства за увеличение с едва 8% при реална промяна на средната работна заплата с 13-14%“, се казва в становището на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета. Според председателя Диян Стаматов държавата дава 5% повече за стандартите за училищата, а очаква от директорите да повишат заплатите с 8 на сто. За трета поредна години всички държавни субсидии стигали да покрият разходите само за заплати, а минималните средства, които остават, се разпределяли за отопление, осветление и елементарна издръжка. От Съюза одобряват предвидените средства за увеличение на разходите за хранене, за познавателни книжки в детските градини и нови учебници от 1 до 7 клас, но са на мнение, че сумите за безплатните учебни пособия за 8-12 клас са прекалено завишени.

По мнение на Синдиката на българските учители заложените в проектобюджета 289,9 млн. лв. няма да стигнат, а ще са нужни още 108 млн.

Позицията на синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ е, че ще са нужни поне още 7 млн. лв., а общо за системата липсват още 135 млн. лв. Председателят на Лиляна Вълчева се обяви категорично и срещу текст в Закона за бюджета, който позволява да се финансират национални програми за придобиване на висше образование в университети в чужбина от български граждани с цел по-късната им реализация в България.

След дебатите за финансирането на сектор образование парламентарната комисия не подкрепи на първо четене проектобюджета за 2024 г.