Eдна трета от петокласниците у нас не са усвоили новата учебна програма по география. 42% от тях пък не са научили почти нищо за континента Африка – един от двата нови компонента (заедно с Антарктида), които през миналата учебна година бяха добавени към досегашната програма. Това показват резултатите от извънредното национално външно оценяване, спуснато изненадващо от просветното министерство броени дни преди края на учебната година. В него взеха участие петокласници от 212 училища в страната или 9 на сто от целия випуск.

50-минутният тест е бил от 25 въпроса, 7 от които с кратък свободен отговор по модела на международните изследвания PISA, TIMSS и PIRLS. Задачите са били разпределени в две по-широки теми – география на Африка и общо географско познание.  80% от въпросите са проверявали разбирането на учебния материал и приложението му, а останалите 20 на сто – възпроизвеждането на наученото.

От министерството отчитат, че над 70% от тийнейджърите са постигнали резултати над поставения праг от 50%.
Те е трябвало да посочат къде в континента има най-големи годишни валежи, а възможните отговори са били по крайбрежието на Средиземно море, в планините на Сахара, в Заирската котловина и по крайбрежието на пустинята Намиб. В друга задача се изисквало да сметнат колко километра ще пропътуват по права линия между две африкански столици, ако разстоянието между тях на географската карта с М 1:20 000 000 е 10 см.

Средният постигнат резултат от учениците е бил 15.6 точки от максимални 25.