Тестовете ще се правят в класната стая, само на децата със СОП- вкъщи. Работи се по план за връщане на 10 ноември, каза министърът на образованието акад. Николай Денков

Учениците от начален етап ще могат да се върнат в клас, ако 50 на сто от родителите на ниво паралелка, са изразили писмено съгласие децата им да бъдат тествани. За тези, чиито родители не са съгласни децата им да се тестват, се организира синхронно или асинхронно обучение в зависимост от възможностите на училището. Това заяви преди минути на извънреден брифинг след няколкочасова среща със социалните партньори министърът на образованието акад. Николай Денков.

Засега най-рано учениците от 1 до 4 клас мога да се върнат в училище на 10 ноември.

“Осигурените от Министерство на здравеопазването тестове ще бъдат прилагани в училищна среда при заболеваемост от 500 болни на 100 000 души. Работи се по план за връщане най-рано на 10 ноември. Но това ще стане, ако бъдат своевременно доставени тестовете от дистрибуторите”, допълни той. След сключване на договорите те имат три работни дни за доставка, т.е. ако в понеделник тестовете са налице, в сряда децата може да са в клас.

В дните понеделник и четвъртък в началото на деня ще се отделят 30 минути за тестване на учениците от 1 до 4 клас при промяна на дневния режим – намаляване на учебните часове, междучасията или други мерки по решение на директора на съответното училище. Тестовете ще се правят в класната стая, като децата ще влизат с маски.

В тестването, освен учителите, ще се включат медицински специалисти, където има назначени такива, родители, медиатори, педагогически и непедагогически персонал. Всички те трябва да имат здравен сертификат или да се тестват два пъти седмично за COVID-19. Участващите в процеса ще получат допълнително възнаграждение. Размерът на тези средства за двата месеца до края на годината ще бъде уточнен допълнително.

Изключение се прави за децата със СОП, които ще бъдат тествани вкъщи, а родителите им ще носят резултатите в училище.

Ако новата система за контрол заработи успешно при най-малките ученици, тя ще започне да се прилага и при по-големите.

“С това се изчерпват нашите възможности да осигурим присъствено обучение. Родителите имат избор. Без този филтър, който слагаме, има сериозна опасност от заразяване”, коментира акад. Денков.