Гимназията вече е санирана и с нови лаборатории след ремонт по ОП "Региони в растеж".

Браншовите организации дават предложения за актуализиране на Списъка със защитени професии, за чиито кадри има глад на пазара

Гимназията вече е санирана и с нови лаборатории след ремонт за 1.4 млн. лева по ОП “Региони в растеж”.

Да бъде възстановен приемът по професия „Химик-технолог“ в Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника. За това настоява Асоциацията на иднустриалния капитал в България във връзка с актуализиране на проекта на Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 г. и проекта на Списък на специалности с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Криза за кадри се очертава в професионално направление „Химични продукти и технологии“. През последните пет години производителите на етерични масла и продукти на тяхна основа у нас са се увеличили, което изисква допълнителна квалифицирана работна ръка. Една от специалностите, която е с очакван недостиг, е „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“. Доскоро тя се изучаваше в Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника, но поради ниския интерес отпадна от програмата. Към момента се изучава само в Плевен и Перник.

От Асоциацията обръщат внимание на специалностите от професионално направление  „Машиностроене, металообработване и металургия“, „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“, „Корабостроене“. Те са изпратили становище до министъра на образованието Красимир Вълчев, за да може съответните професионални гимназии, съвместно с работодателите на местно и регионално равнище, да започнат подготовка и мотивиране на завършващите основно образование да се насочат към тези специалности и да ги включат в план-приема за догодина.