Гимназията издаде методическо помагало за кариерно ориентиране в сферата на IT технологиите

45519-Smart_Classroom_Plovdiv

 

Представители на бизнеса ще влязат в училище, за да презентират  дейността си, да наемат ученици на стажове и да ги ориентират професионално. Това ще стане възможно благодарение на кариерния център, който ще отвори врати в ОМГ „Акад. Кирил Попов” от следващата учебна година.

„Вече имаме база, на която можем да стъпим.  Разработени са индикатори и анкетни карти. Целта е да сме полезни и на учениците, и на родителите, и на бизнеса”, обяснява директорът Ивайло Старибратов.

Гимназията финализира европейски проект по програма „Развитие на човешките ресурси”  за кариерно ориентиране в сферата на информационните технологии за ученици между 13 и 19 години, който е на стойност 167 000 лева.

Издадено е методическо помагало за професионално ориентиране в IT сектора, но то е универсално и може да се ползва и в други сфери.

„Много от точките са консултирани и с експерти от министерството на образованието, интересът  от тяхна страна е голям. Бизнесът също си каза доста сериозно думата. Стъпихме на образователните стандарти, които се разработват. Става дума за т.нар. компетентностен модел. Много от фирмите заявяват, че не ги интересува толкова оценката от училище, колкото практическите умения на учениците по време на стажовете.  Има ученици, които не са пълни отличници, но са много добри професионалисти в дадена област”, споделя директорът още Ивайло Старибратов. Той е на мнение, че кариерното ориентиране трябва да започва още в 6 клас, за да не се налага учениците на в хода на учебния процес да установяват, че избраното от тях училище не е по желанията и възможностите им.

Изследване на Института по пазарна икономика показва, че част от учениците, след като завършат, нямат желание да продължат да работят.  Една от причините е именно сериозно разминаваме между образованието, желанието и  възможностите на младите хора.

 

proekt3-01 (1)

proekt3-02