Пионерите от СУ "Св.св. Кирил и Методий", където стартира първата паралелка с първокласници миналата година.

Средствата са за обучение на учители и обмяна на опит в СУ “Св.Св. Кирил и Методий” и ОУ “Антим I”. Увеличават стипендиите за “Софтуерно инженерство” на 150 лева

Допълнителни 2900 лева ще бъдат отпуснати по проекта за поетапно въвеждане на метода на Монтесори в училище. Предложението на зам.-кмета по образование Стефан Стоянов средствата да бъдат преведени по бюджетите на СУ “Св. Св. Кирил и Методий” и ОУ “Антим I” ще се гледа на предстоящата общинска сесия на 27 септември. Парите са предназначени за обучение на учители в Нов български университет и за обмяна на опит.

Припомняме, че тази година за реализация на програмата за Монтесори в детските градини и училищата бяха заложени 300 000 лева. В СУ “Св.Св. Кирил и Методий” вече се обучава пилотната паралелка първокласници, за която бяха специално оборудвани и обзеведени класни стаи. Седем общински детски градини работят успешно по метода.

Съветниците ще гласуват и предложението на кмета Иван Тотев за увеличение на стипендията на студентите от специалност “Софтуерно инженерство” в Пловдивския университет. Община Пловдив има сключен меморандум за сътрудничество с вуза за обучение на украински и молдовски студенти, които след това ще останат да работят в местни компании. Месечната стипендия ще скочи от 100 на 150 лева.