848 младежи от Пловдив и областта са допуснати до августовската сесия на държавните зрелостни изпити, показват данните на Регионалното управление на образованието. Недопуснатите са 50.

Най-много – 637, са желаещите за поправителна матура по български език и литература. Тя ще се проведе утре, 24 август, от 8,30 часа. До нея не са били допуснати 49 кандидати, които са заявили желание да се явят през юли, тъй като не се успели да вземат поправителните си изпити. До 8 часа зрелостниците следва да заемат местата си в залите, в които са разпределени, след като представят лична карта и служебна бележка за допускане на електронен или хартиен носител. Според инструкциите всички трябва да поставят изключените мобилни устройства в предварително подготвени и надписани пликове с имената им.

277 са подали заявление за втората задължителна матура по предмети от профилираната подготовка, която ще бъде от 8,30 часа на 25 август. В същия ден е и задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, на който се очаква да се явят 247 младежи. Недопуснат е само един. Някои от учениците са взели теоретичната част и ще се явяват само на практика.

На всички изпити, с изключение на този по професия, се пише с черна химикалка.

От 28 август до 1 септември са планирани матурите по желание по шест предмета. Желание за тях са изявили 42 ученици.

На матури през август имат право да се явят зрелостници, които не са били допуснати до тях на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка на редовната дата.