Аграрният университет вече си има собствена пощенска марка

Как някогашният Висш селскостопански институт става Аграрен университет  – това разказва изложбата „Път през годините“, разположена в Цар-Симеоновата градина до фонтана „Деметра“. Експозицията на открито е посветена на 75-годишнината от основаването на висшето училище. Десеттте двустранни табла представят укази и символи, сграден фонд, учебно-опитни полета, земеделска техника, лабораторен комплекс и агроекологичен център, университетска библиотека и академично издателство, студентския живот, наградите и отличията на вуза. Специално място е отредено и на стенописа на Йоан Левиев във фоайето на Ректората. Постерите проследяват историческото развитие на агрономо-лесовъдния факултет към първия държавен университет в Пловдив, през ВСИ до днешния Аграрен университет.

Фотоизложбата е организирана със съдействието на Община Пловдив, мже да бъде видяна до 7 декември.

Пандемията и ограничителните мерки за предотвратяване на разпространието на КОВИД-19 станаха причина повечето от събитията, посветени на годишнината, да преминат онлайн или с без публика, само в присъствието на представители на ръководството или академичния състав.

Така се случи и с представянето на юбилейната марка. Специалното филателно издание е в тираж 6500 екземпляра, като първите 1000 са откупени от университета.

Самата марка представлява сградата на висшето училище днес. Тревните площи пред нея са оформени като 75, изписано в перспектива – като проекция към бъдещето. Автор на марката е художникът Наталия Алексиева.