87 са класирани по първо желание, сочат резултатите от първото за учебната 2020/2021 година класиране. Директорите определят графика за записване

2327 деца кандидатстваха за ясла и градина, в списъците на приетите попаднаха 1886. Това показват резултатите от първото за учебната 2020/2021 година класиране за прием в детските градини и поредно текущо.

Обявените свободни места бяха общо 2070 ,като 87,1% от децата са класирани по първо желание. В срок до 26 май родителите на приетите следва да представят необходимите документи, за да ги запишат. Не са нужни документи за удостоверяване на критериите за настоящ адрес на децата и липса на задължения на родителите.

Поради противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, се препоръчва на родителите да се свържат с представители на детската градина, в която е класирано детето, за да уточнят начина на записване. Директорите ще направят необходимата организация за определяне на график, за да няма струпване на родители.

Ако родителите на класираните деца се откажат от записване, те ще могат да кандидатстват в следващото класиране с подаване на ново заявление. Вече подадените заявления на децата, които не са класирани, ще се прехвърлят автоматично към следващия етап, който е на 4 юни. Препоръката към родителите е да се съобразят с обявените до 27 май вакантни места.

За второ класиране директорите ще обявят допълнителни свободни места, съгласно максималните възможности на сградния фонд. В тази връзка Община Пловдив ще изготви предложение до Общинския съвет за разрешаване на допълнителни места, така че да има места за всички кандидатстващи. Ще бъдат обявени и нови свободни места в детски градини, които са в пригодени блокови помещения. Заедно с незаетите от първо класиране, общият брой на очакваните за второ места ще е над 700.

Родителите могат да подават заявления и в административните райони, различни от местоживеенето им, ако има удобни за тях детски заведения, в които има свободни места.

Увеличават се кандидатстващите деца за яслените групи. В класирането взеха участие 890 деца. Обявените свободни места бяха само 177, но тенденцията е да се увеличават значително с напускането на 3-годишните, които ще постъпят в детските градини. За другите възрастови групи местата са достатъчни за всички желаещи.