Николай Драгоев - мениджър на приемната кампания във ВСУ обяснява условията и новите програми на пловдивски гимназисти.

Само две пловдивски висши училища се включват в традиционното изложение, което тази година ще се проведе в Техническия университет на 26 и 27 февруари

17 висши училища ще обявят специалностите си и условията за прием на кандидатстудентската борса в Пловдив, която ще се проведе във филиала на Техническия университет на 26 и 27 февруари.Това е 24-то издание на инициативата, в което се включват по-малко вузове и образователни институции от предишни години. Въпреки че основната информация за балообразуване и дати за прием на документи са в сайтовете на съответните университети, на място желаещите могат да научат подробности за учебни планове и програми по дисциплините, към които проявяват интерес.

От пловдивските вузове участие са заявили само Аграрният университет и Висшето училище по икономика и сигурност. От морската столица ще дойдат Варненски свободен университет и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”. От софийските вузове се включват СУ „Св. Климент Охридски“, Техническият, УНСС, ХТМИ,  Висше строително училище „Любен Каравелов”, Висше транспортно училище “Т. Каблешков”, Лесотехнически и Минногеоложки университет, НБУ. Свои щандове ще имат също Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Технически университет -Габрово, Югозападен университет ”Неофит Рилски”.

На изложението ще има и банки, които дават студентски кредити.

По традиция някои от висшите училища дават възможност по време на борсата да се подаде заявка за участие в предварителните изпити, макар че някои от тях вече проведоха първите