145 от паралелките са професионални, профилираните са 76, стана ясно от предложението на Регионалното управление на образованието, което бе прието от Постоянната комисия по заетостта

15 паралелки по-малко са заложени в държавния план-прием в 8 клас за Пловдив и областта за учебната 2024/2025 година. Това стана ясно от предложението, представено от Регионалното управление на образованието на днешното заседание на Постоянната комисия по заетостта. Основната причина е в намаляване броя на седмокласниците с 200 в сравнение с предходната година. Общият брой на паралелките е 221, като 145 от тях са професионални, а профилираните са 76. Ще бъдат разкрити и 17 дуални паралелки.

„Налага да откажем някои паралелки. Направеният обстоен анализ на потребностите е свързан с плановете за развитие на общините, изпълнението на приема през изминалите три години, исканията на бизнеса и възможностите на училището. Извършени са проверки в учебните заведения, които предлагат нови професии, за да се установи имат ли дадености“, уточни началникът на РУО Рангел Райчев.

Новите специалности са 4. В Професионалната гимназия по облекло “Ана Май” ще се изучава “Фотография”, в Професионалната гимназия по кожени изделия и текстил – „Художествена тъкан“, в СУ “Симон Боливар” – “Цветарство”, а в СУ “Братя Миладинови” разкриват специалност “Продавач-консултант” с подкрепата на Стопанската камара на Австрия в България.

„Препоръчахме на училищата, в които се отчита спад на резултатите, да заменят профилираните паралелки с професионални, за да се даде на учениците по-широка възможност за последващо развитие“, поясни Райчев.

В СУ “Найден Геров”, например, ще се учи „Шивачество“ и „Парково строителство и озеленяване“. В ПГ по жп транспорт в Карлово обявяват прием за „Електрически превозни средства“, в ПГ „Петър Парчевич“ в Раковски – „Спедиция, транспортна и складова логистика“. Заради нуждите на Тракия икономическа зона се дава шанс на преобразуваното от основно в СУ „Георги Бенковски“ в с. Бенковски да реализира прием по специалност „Мехатроника“.

Експертът от Регионалното управление на образованието Димитър Ставрев заяви, че новите паралелки се разкриват заради интереса на учениците към тях и потребностите на бизнеса. Началникът на РУО Рангел Райчев добави, че през новата учебна година паралелките с дуална форма на обучение ще бъдат 17, докато през мината година те са били 14,5.

Анализите на пазара на труда в региона показват най-големи затруднения при намиране на работна сила на готвачи, шивачи, машинни оператори, заварчици, електротехници, техници на компютърни системи, оператори в производството, сътрудници в малък и среден бизнес, камериери.

Държавният прием в 5 клас е в Математическата гимназия, където ще има две паралелки с общо 52 ученици.

Допълнителният прием в 11 клас тази година ще е само в Професионалната гимназия по кожени изделия и текстил “Д-р Иван Богоров” по професия “Оператор в производството на облекло”. Фирмите в областта се нуждаели от такива кадри, така че очакванията са учениците от обединените училища да се насочат към нея.