Стая за подготвителна група в ОУ "Кочо Честеменски".

Класираните са 513. Най-голям продължава да е напливът за яслените групи

1116 деца кандидатстваха за обявените 677 места в детските градини, показват резултатите от текущото класиране. За него бяха обявени 392 свободни места яслена възраст, 125 – за първа група, 52 – за втора възрастова група , 60 – за трета подготвителна и 48 – за четвърта група.

Най-голям продължава да е напливът за яслените групи. За прием в тях подадоха заявления 749 деца, 178  кандидастваха за първа група. Класирани бяха общо 513 деца. За 387 се намери място в яслите, 46 се уредиха в първа група, 31 – във втола, 28 се класираха за трета и 21 – за четвърта подготвителна група.

Записването е до 8 септември. След настоящото класиране остават незаети 164 места. Част от кандидатстващите вече са записани в детски градини, но желаят преместване. Очаква се на следващия етап да бъдат обявени повече свободни места в яслите.

Постъпването на родените през 2014 и 2015 г. деца през учебната 2020/2021 г. в подготвителни групи е задължително, съгласно нормативните разпоредби. Освен в детските градини, родителите могат да изберат и подготвителни групи в общинските училища. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи. Информация за училищата, които ще разкрият подготвителни групи за 5- и 6-годишни деца през учебната 2020/2021 г., при събиране на необходимия минимален брой желаещи, може да бъде намерена на сайта на общината www.plovdiv.bg в раздел „Образование“. Записването е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.

Следващото класиране е на 17 септември 2020 г.