Желаещите да се явят на изпит по чужд език или информационни технологии трябва да уведомят онлайн директора

Десетокласните, които искат да се явят на национално външно оценяване по чужд език или по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности, трябва да подадат заявление онлайн до петък – 10-ти април). За целта следва го изпратят до директора на училището, който да го въведе в платформата на МОН.

Двата изпита са по желание, но ако учениците се представят добре, оценките им ще бъдат включени в свидетелството за завършен първи гимназиален етап. За матурата по чужд език явилите се трябва да имат минимум 60% от максималния резултат. Десетокласникът трябва да покрие повече от 50% от точките, за да бъде вписан в свидетелството резултатът от изпита по дигитални компетентности.

Националното външно оценяване по чужд език включва 4 компонента – слушане, четене, писане и говорене. Точките, броят на задачите и продължителността на изпита зависят от нивото, на което ще се яви ученикът. Националното външно оценяване по информационни технологии съдържа два модула – тест, с който учениците трябва да се справят за 30 минути и решаване на практическа задача за 60 минути.