По националния eTwinning проект си партнират деца от шест училища и една детска градина

Електронно портфолио създават ученици от Пловдив и страната по национален eTwinning проект – „Пътешествието на Читателски STEAM клубове“. В него си партнират четвъртокласници от пловдивските ОУ „Васил Левски“ , ОУ „Райна Княгиня“,  СУ „Св. Константин-Кирил Философ“, ДГ „Осми март“, СУ „ Никола Вапцаров“ – Хаджидимово, СУ „Никола Катранов“ – Свищов и от ОУ „Валери Петров“ – Плевен.

Проектът цели представяне на дейността на клубовете, в което се включват приложни и интердисциплинарни методи за усвояване на умения в областта на науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката (STEAM) чрез проектна работа с най-новата литература за деца.

Учениците трябва да се справят с предизвикателствата на бъдещето чрез комуникационни, изследователски и лидерски умения, да се научат да взимат решения и да работят в екип, да бъдат креативни, да използват интердисциплинарно сътрудничество и да творят.

„Повече от три години съм ръководител на читателски клуб „Деца – слънца“ от мрежата „Бисерче – вълшебно“. Учениците ми са читатели с мнение и ежегодно гласуват за наградата „Бисерче вълшебно“, посветена на съвременните детски книги, отличени чрез вота на децата.  В клуба те се запознават с актуалната за възрастта им литература. С партньорите по проекта сме в непрекъсната връзка. Подготвяме интересни практически и логически задачи за четящите деца“, обяснява преподавателят Калинка Русалова от ОУ „Васил Левски“. С нейна помощ четвъртокласниците ще създадат първата си  STEAM книга.

Проектът изисква използване на различни електронни ресурси, регулярно попълване на STEAM електронно портфолио,  виртуални изложби на изработени книги, споделяне на методи и стратегии за осъзнато четене.