Преподаватели от ОУ „Христо Ботев“ в Раковски реализират проект „Извън рамките“ по програма „Еразъм+“

Как технологиите могат да разчупят традиционния модел на преподаване, да мотивират учениците и да повишат качеството на образователния процес. На тези въпроси търсиха отговор преподаватели от  ОУ „Христо Ботев“ в Раковски, които реализират проекта „Извън рамките“ по програма „Еразъм+“.

Учители от училището взеха участие в мобилности във Валенсия и Барселона. Те се включиха в различни тренинги, за да повишат квалификацията си, въвеждайки иновативни практики, свързани с организацията на училищната среда и методите на преподаване.

„Курсовете „Photo and video making“ и „ ИКТ в класната стая“ събраха преподаватели от много европейски страни и нашите колеги имаха възможност да обменят идеи и практики“, споделя координаторът на проекта Милена Лесова, старши учител по английски език.

Преподавателите, участвали в курса “ИКТ в класната стая”, усъвършенствали уменията за работа с уеб приложения, подходящи за използване не само от учители, но и от ученици.

Участниците в курса “Photo and Video Making” усвоили техники за създаване и обработване на видео, приложими в урочната дейност, но същевременно разгръщащи творческия потенциал на децата.

„Обучавайки учениците в създаване на продукт, чрез който те сами да включат нужното урочно съдържание, целим най-лесно и разбираемо да усвоят учебния материал, като го пресътворяват през собствения си поглед и разбиране“, пояснява Лесова.

Опитът и знанията, натрупани по време на мобилностите, били споделени чрез вътрешноквалификационни дейности. Така вече основната част от учителския екип прилага в часовете по различни предмети нетрадиционни подходи. Учениците могат да представят знанията си под формата на влог, видео разказ, интервю.

Участниците в обучителните курсове получават Europass серификати, признати от Европейската комисия.

Благодарение на множеството успешно реализирани проекти, ОУ „Христо Ботев“ е наградено със Знак за качество от Центъра за човешки ресурси по програма „Еразъм+“ и със Знак за качество по програма Etwinning.

Днес училището посрещна гости от Румъния по европейски проект.