66,8% предлагат тази политика да отпадне от Закона за предучилищно и училищно образование

Учителите се противопоставят категорично на атестирането. Поне това показват оповестените от синдикат „Образование“ данни в рамките на национално проучване. 66,8% от анкетираните са предложили тази политика да отпадне от Закона за предучилищно и училищно образование.  32,9% пък предлагат този процес да се интегрира в диференцираното заплащане. Останалите са заявили, че атестирането не трябва да се извършва от колеги в образователната институция.

Участниците в анкетата са на мнение, че обществените съвети съществуват формално, затова близо 40 на сто изразяват становище те да отпаднат от закона. 33,5% предлагат да се преструктурират и слеят с училищните настоятелства.

Що се отнася до партньорството с родителите, 93,6% от респондентите смятат, че трябва да им се вменят ясни задължения и да се налагат финансови санкции при нарушение на училищния правилник. Обосновката е, че много родители не съдействат и не спазват правилата. Да се поощряват партниращите родители смятат 42% от запитаните.

Други от предложенията на анкетираните са облекчаване процедурата по налагане на санкции на ученици, при механизма за обхват да има глоби за родителите, а учителите да бъдат освободени от задължението да правят обходи, за се намали тежестта на броя ученици като компонент за формиране на бюджета на образователната институция.