Преподавателят по литература от ОУ „Петър Берон“ Николета Тенева получи разрешение да използва шрифта за поредния брой на печатното издание през февруари, за посветени на Апостола проекти и за учебните часове

Необикновен февруарски брой на своя училищен вестник подготвя ОУ „Петър Берон“. Печатното издание, посветено на 149-годишнината от гибелта на Апостола, ще бъде с дигиталния шрифт на почерка на Левски. Оригиналната идея е на преподавателя по български език и литература Николета Тенева, която кандидатства пред Националната картова и платежна схема, разработила проект за възраждане почерка на Васил Иванов Кунчев. Идеята на организацията е да популяризира завещаното от него със средствата на съвременните дигитални технологии и по този начин да доближи модерния човек до духа на Апостола. Шрифтът съдържа начертания на всички главни и малки кирилски букви, арабски цифри, препинателни знаци, както и на лигатурни свързвания и вариации на букви.

„Дигиталният шрифт се предоставя безвъзмездно след попълване на заявка в уебсайта на проекта и декларация за целите на използването му. След одобрение желаещите получават имейл със zip файл и инструкции за инсталиране“, пояснява Тенева.

В електронния формуляр за кандидатстване тя обяснила, че ще използва шрифта за школския вестник, като статиите в него ще бъдат написани с почерка на Левски. Литераторката добавила, че шрифтът може да намери приложение в часовете по литература и история, когато се изучават художествени творби за Апостола или теми, свързани с революционната му дейност. Учениците и учителите ще могат да подготвят също проекти и презентации, използвайки шрифт “Levski”.

„Трябваше да декларирам, че няма да го ползвам за цели, които уронват името на тази светла личност. Като учител по български език и литература си давам сметка, че част от мисията на модерното образование е свързана с навлизането и използването на съвременни дигитални средства, както в обучението, така и в живота ни. Почерк, претворен в шрифт, е на пръв поглед оксиморонно понятие. Но подобни проекти правят историческите личности по-достъпни, по-познати и по-обичани. Помагат ни в работата и обогатяват учебния процес. Надяваме се учениците да бъдат едновременно и развълнувани, и съпричастни“, казва Николета Тенева.

Справка в сайта на проекта показва, че над 200 са заявките за изтегляне на шрифта от цяла Европа, Северна Америка и Австралия, получени от публикуването му преди половин година досега.

За почерка и шрифта

 

За изработката на почерка са използвани общодостъпни документи от архива на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Формите на буквите и подреждането им на редовете са типични за стиловете почерци през втората половина на 19 век. Но почеркът на Левски има силен и овладян характер с много интересна и богата вътрешна динамика, която излиза извън стандартния канцеларски краснопис, казват експертите. И в оригиналния почерк на Левски, и в дигиталния шрифт правят впечатление изключително красивите калиграфски форми на повечето главни букви, особено А, Б, В, Г, К, П и Р. Интересна особеност на почерка е акцентирането на някои от първите букви на думите – някои начални знаци в думите са по-големи и по-високи от обичайните, понякога и с по-различни форми.

„Както актьорът се вдъхновява от образа на героя, който представя пред публиката, така и типографът, решил да възпроизведе почерка на историческа личност, буквално усеща диханието на човека, по чиито стъпки върви. Това е сложна творческа симбиоза, а не механично пренасяне на графични форми от фотоизображение към цифров графичен формат. Специално за Левски следва да подчертаем, че има един от най-чистите и виртуозни почерци от известните ни революционери. Почерк, който изразява отдаденост, методичност и постоянство. Самият процес на дигитализирането на почерка беше огромно предизвикателство, тъй като у нас подобен опит все още липсва и човек неизбежно се изправя пред неизследваното и неизвестното“, обяснява филологът, издател и създател на шрифтове Стефан Пеев. Разработката му отнема 5 години, като проектът остава отворен за развитие и усъвършенстване.