До 20 минути след обявяване на изтегления вариант за 7.клас изпитните материали трябва да са размножени и раздадени

obuchavat-chlenovete-na-izbiratelnite-komisii-da-rabotqt-s-kseroksi-142073

Директори тестват принтери и ксерокси за предстоящото национално външно оценяване в 7. клас по указание на МОН. Изискването е до 20 минути след обявяване на изтегления вариант изпитните материали да бъдат размножени и раздадени на децата. Днес и утре тече проверка на изправността на размножителната техника. Листовете за отговори за двата модула трябва да бъдат скрепени с телбод и комплектовани за всяка зала. Всеки ученик има точно определено място за работа, обозначено с етикет с името му. За всяка стая трябва да има осигурен работещ часовник.

5139 седмокласници ще се явят на външно оценяване по български на 19 май, а на 22 май ще решават задачи по математика. Те ще решават тестове в училището. Освен служебната бележка, те влизат в изпитните зали с документ за самоличност. Най-късно до 9.45 часа всички трябва да са заели определените им места. Ползват химикалка, пишеща синьо, а по математика –  линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума. Не се допускат коректори, калкулатори, справочници и мобилна техника.

Децата, които ще работят и по втори модул, не напускат изпитната зала след изтичане на времето за работа върху първия.

Изслушват един път текста за преразказ по български, след това получават екземпляр от текста и го четат самостоятелно в рамките на 15 минути и го връщат на квесторите. По време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки.

По математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху тестовата книжка и на листа с формулите.

Продължителността на модула за национално външно оценяване е 60 минути, за допълнителния – 90. Времето за ученици със специални образователни потребности се удължава до 40 минути спрямо продължителността на всеки модул.

В деня преди изпита директорите са длъжни да проверят санитарните възли и сградата, след което вратите на изпитните зали се запечатват. Осигурява се СОТ.

До 9 часа в деня на изпита директорът събира мобилната и комуникационна техника на всички служебни лица – членове на техническа комисия, квестори и консултанти, и я връща при напускане на училищната сграда. При извънредна необходимост се използва мобилният телефон на директора.