Вариантите за 7 и 12 клас са по формата на националното външно оценяване и матурите

 2111082194

Пролетният етап от кампанията „Грамотни ли сме?“, организиран от общинския отдел „Образование“, съвместно с Центъра  за подкрепа за личностното развитие,  ще се проведе на 31 март.

Целта на кампанията е да се провери нивото на грамотност на учениците, свързана с компетентностите, които трябва да са придобили в обучението си по български език до съответния етап. Тестовите варианти за двете възрастови категории (VІІ клас и ХI – ХІІ клас) са разработени по модела на изпитните варианти за национално външно оценяване и матурите. Включени са само въпроси от модулите, свързани с изучения материал по български език, уточняват организаторите. Разнообразните типове задачи от отворен и затворен тип ще провокират участниците да покажат до какво ниво са овладели правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма в съвременния български книжовен език.

Състезанието ще се проведе в сградата на ЦПЛР – ОДК, бул. „Шести септември“ №193, на два етапа – сутрин и следобед в извънучебно време. След оповестяване на резултатите на най-добре представилите се ще бъдат раздадени награди.