80 на сто от директорите смятат, че изпитите не трябва да се провеждат само тази година, сочат резултатите от национално проучване в 410 училища в страната

Отмяна на националните външни оценявания за 4 и 10 клас само за тази учебна година. Това предложение ще направи Съюзът на работодателите в системата на народната просвета пред ръководството на Министерството на образованието и науката. Причината е извънредната ситуация, която наложи дистанционно обучение. Днес срокът за противоепидемичните мерки бе удължен до 12 април, но е възможно да има нова промяна след тази дата. Не е ясно колко време ще продължи дистанционното обучение, кога децата ще се върнат в класните стаи, какви и колко ще са пропуските, които трябва да бъдат наваксани.

Искането се базира на резултатите от реализирано национално проучване в 410 училища от цялата страна, проведено през периода 22-25 март. От анкетираните директори 81 % са на мнение, че НВО в 4 клас само тази година не трябва да има. 77,8 на сто от директорите, считат, че тази година не трябва да се провежда и НВО в 10 клас.

От Съюза на работодателите ще отправят още едно предложение до МОН – при провеждането на НВО в 7 клас да се изготвят въпроси и задачи само от учебния материал, изучаван през първия срок. Така всички ученици ще бъдат поставени при равни условия. Както министър Красимир Вълчев нееднократно заяви, към момента е преподаден 60 на сто от учебния материал. Искането на Съюза е тестовете да бъдат съставяни само върху него.

Според проучването в 97,3% от училищата се прилагат различни форми на дистанционно обучение, а в останалите 2,7% не се реализират онлайн уроци. Резултатите показват, че в  обучението от разстояние участват 84,57% от учениците; като 15,43 на сто не се включват.

Някои директори изразяват мнение да бъде отложено и атестирането на учителите за следващата 2021 година, но на този етап това не влиза като официално искане до МОН.