В подкрепа на храненето с естествени продукти се забранява и влагането на ароматизанти в продуктите, сочат промените в наредба на Министерство на земеделието, храните и горите

В кухните на детските градини и училищните столове трябва се готви само с масло, слънчогледово олио и зехтин. Министерството на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане промени в Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към това, което децата хапват по време на организирани мероприятия.

С промените  остава в сила изискването, че детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения се предлагат само краве масло, слънчогледово масло и зехтин, като не се допускат храни, съдържащи други мазнини.

Съществуващата забрана за предлагане на храни с хидрогенирани растителни мазнини се разширява с ограничението да не са вложени и частично хидрогенирани храни. За да не се заобикаля забраната, проектът посочва като недопустими и растителните мазнини, за които на етикета не е посочен видът на тяхната преработка.

В подкрепа на храненето с естествени продукти се забранява и влагането на ароматизанти в продуктите, които се предлагат в детските и ученическите столове и в търговските обекти на учебните заведения. Съществуващата наредба вече е изключила оцветителите, като недопустими.

Срокът за общественото обсъждане на проекта за промени изтича на 18 август.