Професор Стефан Драгоев
Професор Стефан Драгоев

 

С двама член-кореспонденти на Българската академия на науките посрещна новата година Университетът по хранителни технологии. Високото звание бе присъдено на проф. Атанас Павлов и проф. Стефан Драгоев, които работят съответно в катедрите по аналитична химия и по технология на месото и рибата.

Изследователската дейност на проф. Атанас Павлов започв в Института по микробиология на БАН. Научните му интереси са в областта на биологично активни вещества с приложение в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната промишленост, както и с биомониторинга на растения и хранителни системи.

Професор Атанас Павлов
Професор Атанас Павлов

 

Научноизследователската дейност на проф. Стефан Драгоев е фокусирана върху биологичните  и биохимични свойства и трансформации, които протичат в месните и рибните суровини, безопасност и удължаване срока за съхранение на продуктите, развитие на технологиите в месната и рибна промишленост.

Сред член-кореспондентите на БАН, свързани с Университета по хранителни технологии, е и проф. Мария Балтаджиева – водещ специалист в технологията на млякото и млечните продукти. Тя е автор на повече от 50 патента, на множество официално признати разработки в Европа.