В условията на пандемия от коронавирус, сред приоритетите в извънкласните дейности през новата учебна година ще бъде здравното и еко образование, каза Красимир Вълчев на семинара на СБУ

Екологичното образование ще става все по-важно и необходимо за децата, които ще живеят в 21 век, в условия на климатични промени. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при награждаването на участниците в конкурс за добри практики, свързани с екологичното образование и формиране на гражданска отговорност у децата и учениците, организиран от Синдиката на българските учители в комплекс „Камчия“.
Министърът подчерта, че в условията на пандемия предизвикателствата пред българското образование са още по-големи, но трябва да се положат усилия за приобщаването и възпитанието на всяко дете. В условията на пандемия от коронавирус ,сред приоритетите в извънкласните дейности през новата учебна година ще бъде екологичното образование на учениците, но с методите на преподаване чрез информационните технонологии.

По време на семинара бяха представени уроци и практики, реализирани по проектите „Заедно за всяко дете“, „Подкрепа за успех“ на МОН, както и по общински образователни програми. Практиките са насочени към привличане на ученици в занимания, които подпомагат тяхното здравно и екологично възпитание, както и социална отговорност. Сред тях са учене сред природата, изработване на макети, конкурси за есе и стихотворения, проекти, свързани със защитени местности в родния край, изработване на паспорти на дървета.

150 учители, директори и специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност, изпратиха свои разработки за участие в конкурса на екологична тема.

Ето и наградените от Пловдив и областта:

Десислава Кръстева – старши учител в начален етап – СУ „Константин-Кирил Философ” – специална награда на МОН

Камелия Кочова – старши учител – ОУ „Стоян Михайловски” – грамота на МОН

Валентина Ганчева и Добринка Вълчева – ДГ „Боряна” – специална награда на председателя на СБУ

Елеонора Славова – старши учител ДГ „Еделвайс” – специална награда на председателя на СБУ

Гергана Кънева и Теодора Трайкова – ДГ „Десислава” – специална награда на председателя на СБУ

Радостина Чейрекова – ДГ „Боряна” – награда на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет

Добрина Тотева и Мариела Гиздова – ДГ „Кремена” – награда на издателство „Клет”

Мариана Иванова – главен учител в начален етап – ОУ „Хр. Ботев”, с. Крумово

Олимпия Миран – старши учител – ДГ „Чучулига” – награда на РААБЕ

Нина Ангелова – старши учител в начален етап – СУ „Проф. Асен Златаров”, Първомай – награда на РААБЕ

Ели Радкова – учител – ДГ „Чучулига” – награда на издателство „Изкуство”

Димитрия Джиджова – логопед – СУ „Проф. Асен Златаров”, Първомай – награда на издателство „Изкуство”

Недялка Томаатанасова – старши учител в начален етап – ОУ „Георги Караславов”, Първомай – награда на СУ “Народни будители”

1 КОМЕНТАР

  1. Томаатанасова и Джиджева каква награда са получили? Интересно!

Коментарите са затворени.