750 учители и 14 директори са преминали обучение по програмата на Община Пловдив и фондация „Световен образователен форум България”

60 на сто декларират, че прилагат иновации във всички часове и паралелки, стана ясно от анализа на реализираните в рамките на пет години дейности

5000 ученици са били обхванати в проекта „Иновативни училища” на Община Пловдив и фондация „Световен образователен форум България”. Това стана ясно днес на среща по изпълнението на проекта, който приключва в края на настоящата календарна година.

Той стартира през 2015 година с 8 пилотни училища по идея на Мария Гайдарова – директор на ОУ „Райна Княгиня” и председател на фондацията. Новата организация на средата и промяната на методите на преподаване започнаха първоначално в ОУ „Райна Княгиня”, ОУ „Ал. Константинов”, ОУ „Яне Сандански”, ОУ „Кочо Честеменски”, ОУ „Елин Пелин”, ОУ „Йордан Йовков”, НУ „П.Р.Славейков” и СУ „Патриарх Евтимий”. Впоследствие към проекта се присъединиха ОУ „Васил Петлешков”, ОУ „Димитър Талев”, СУ „Черноризец Храбър”, ОУ „Пенчо Славейков”, ОУ „Захари Стоянов” и СУ „Никола Вапцаров”.

„Успяхме да изградим професионална общност, която споделя идеи и обменя опит. Направихме нещо, което не е правено в нито една община – аранжиране на пространството в класната стая по различен начин, стимулиране прилагането на нови методи на преподаване, промяна на културата на общуване. Това доведе до съдържателна реформа”, обобщи резултатите Мария Гайдарова и уточни, че по проекта са били обучени 750 учители и 14 директори. Добавено лидерство, мениджмънт на класната стая, иновативни практики, анализ на професионални ситуации са само част от темите по време на обученията през годините.

Училищата, работещи по проекта, са били ежегодно оценявани по 8 показателя, сред които брой учители и ученици, обхванати в иновацията, степен на удовлетвореност на педагози и родители, постиженията на децата. Всеки обучен учител е имал задължението да опише иновативен урок, като посочи конкретно какви материали и информационни технологии е използвал, създал ли е условия за групова работа и как е оценил работата на учениците.

Анализите показват, че за три години броят на иновативните училища в Пловдив е нараснал с 32%. В момента 60 на сто от тях декларират, че прилагат иновации във всички часове и паралелки. Което се равнява приблизително на 180 000 часа за изминалите пет години. Почти сто процента от преподавателите констатират позитивна промяна след групова работа и проектно базирано обучение, по-голяма активност и по-висока успеваемост на децата.

„Поздравления за работата, която свършихте. Имаше нужда от нов подход, затова преди три години събрахме всички идеи за иновации в единна общинска програма, за да осигурим финансиране и направим процеса по-видим. Вие заедно успяхте да докажете, че можем повече. Никой не е очаквал промяната да се случи толкова бързо”, обърна се към участниците в проекта зам.-кметът по образование Стефан Стоянов. И уточни, че на сесията на Общинския съвет на 3 октомври ще бъде гласувана новата стратегия за образование за 2020-2022 година. Проектът „Иновативни училища” продължава, преименуван като „Иновативни учители”.

Пловдивският опит ще бъде представен на Международна конференция на 26 ноември в Пловдив. Това е петата годишна инициатива, организирана от „Световен образователен форум България”. Тогава ще бъде презентирана и книгата “Как да бъдем иновативни в училище”.