Регионалното управление на образованието ще следи дали се качва информация за мерките за превенция на COVID-19. Ще осъществява контрол и върху индивидуалните учебни планове

Регионалното управление на образованието ще следи доколко актуални са сайтовете на училищата. В тях трябва да има качена информация за мерките и процедурите за превенция на COVID-19, както и всички необходими данни, свързани с нормативни документи и срокове с цел улеснение на родителите.

Заповедта на началника на РУО Иванка Киркова е в сила до отмяна на противоепидемичните мерки.

Eксперти от Регионалното управление на образованието ще осъществяват ежемесечен контрол и на индивидуалните учебни планове на училищата. Директорите трябва да изпращат заверено копие в РУО и до пето число всеки месец да представят информация за изпълнението за предходния. В случай на неизпълнение се описват причините и се планират мерките за компенсиране на учебното съдържание.

Малко над 140 ученици от Пловдивска област са пожелали тази година заради пандемията да  се обучават в различна от дневната присъствена форма. Едва 18 деца засега избират обучение от разстояние в електронна среда изцяло по желание – заради страх от риска да се смесят с връстниците си в училище. Данните са моментни, уточниха от РУО.

В сравнение с предишни години двойно се е увеличил и броят на учениците от Пловдивска област, които са пожелали самостоятелна форма на обучение. Към момента те са около 70, като част от заявленията са подадени след изтичането на крайния срок 15 септември.

Децата в тази форма ще се подготвят сами и накрая ще се явяват на изпити. За разлика от други години обаче, ще имат консултации с учителите не само преди тестовете, а регулярно. На преподавателите пък ще се плаща допълнително по 15 лева на час за тези занимания.