Какво е нивото на грамотност на учениците ще проверява кампания на община Пловдив и на Центъра за подкрепа за личностно развитие. Тестът ще се проведе на 18 ноември в сградата на ОДК на два етапа – сутрин и следобед в извънучебно време.

Кампанията „Грамотни ли сме?“ цели да установи дали учениците владеят езиковите норми, свързани с компетентностите, които трябва да са придобили в обучението си по български до съответния етап. Тестовите варианти за двете възрастови категории (VІІ клас и Х – ХІІ клас) са съобразени с образователната степен на учениците. Разнообразните типове задачи от отворен и затворен тип ще провокират участниците да покажат до каква степен са овладели правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма в съвременния български книжовен език.

Участието в кампанията е безплатно. Заявките се подават чрез директорите на училищата на територията на Община Пловдив, като крайният срок е 7 ноември. До 16 ноември учебните заведения ще получат обратна информация за разпределението на учениците по зали и часовете на явяване на състезанието.

Резултатите на участвалите в кампанията ще бъдат изпратени на училището след проверка на тестовете.

След оповестяване на резултатите на най-добре представилите се ще бъдат раздадени награди.