Въпреки липса на действаща наредба, Пловдивският университет има одобрени от МС 40 бройки за академичната 2017/2018 година

12294730_10205321368659826_8088104446209028211_n

Пловдивският университет ще приема юристи в задочно обучение през настоящата кандидатстудентска кампания, въпреки отмяната на наредбата от временния кабинет с премиер проф. Огнян Герджиков. Буквално дни преди да бъде сформирано новото управление, служебното правителство отмени действащата от 1996 г. Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Право” и професионална квалификация “Юрист и прие нова такава.

Новата Наредба трябва да влезе в сила от следващата учебна година 2018/2019. Проблемът е, че старата бе отменена 3 дни след публикуване на новата и в момента липсва нормативен документ за регулиране на приема по право.

„Тревожно е премахването на задочното, защото то даваше възможност на хора, които работят активно, да надградят образованието си. Обучението се извършва по същите изисквания, по които и редовното, студентите минават същите дисциплини и полагат еднакви изпити. Разликата е в това, че лекциите и упражненията им са концентрирани в рамките на един месец – от сутрин, до вечер. В никакъв случай не може да се каже, че това е второ качество или компромисно обучение“, коментира зам.-деканът на Юридическия факултет на ПУ доц. Христо Паунов.

Немалко от студентите задочници завършвали с отличен успех и се реализирали изключително успешно.

За разлика от останалите правни факултети, пловдивският приема традиционно малко задочници. Одобреният от МС прием за тази година е 112 в редовна форма и 40 в задочна. Притесненията обаче са, че с отпадане на задочното ще падне и хорариумът на преподавателите.