Имаме 4 виртуални класни стаи по математика, физика, химия и история, похвалиха се от ОУ „Панайот Волов“, което работи с децата от Шекер махала

И заниманията по проект „Подкрепа за успех” минават онлайн. Или поне в ОУ „Панайот Волов”, в което сто процента от учениците са от Шекер махала. Убедени, че редовните занимания няма да са достатъчни на децата да овладеят материала, учителите подготвят виртуални класни стаи по различни предмети. Към тях ще бъдат присъединени 7-класниците, на които предстоят изпити за завършване на основно образование и които със сигурност се нуждаят от консултации.

„Създалата се критична ситуация първоначално показа някои недостатъци, но трябваше бързо да се пренастроим към друг ритъм на работа. Без съмнение с всеки изминал ден използването на различните онлайн платформи ще става с по-голяма лекота и за учениците, и за учителите, и за родителите”, коментира директорът Цонка Жиговечка.

Създадени профили в изградените облачни пространства на Google G Suite, за да се осъществява директна връзка с учениците, използва се също и ресурсът на електронната платформа shkolo. Вече функционират и четири виртуални класни стаи в Google Classroom – по математика, физика и астрономия, химия и история и цивилизации.

За изненада на педагозите, родителите на децата от подготвителните групи също били готови да учат с тях онлайн, притеснени, че няма да успеят да се подготвят за първи клас.

„Утре ще проведем конферентна връзка чрез Google приложенията Hangoutsи Google Meet с ръководителите на групи по проект “Подкрепа за успех”. Ще обсъдим конкретните възможности за продължаване на проекта при кризисната обстановка, включването на учениците и родителите, както и на медиатора”, каза още Жиговечка.

Всеки клас има своите Viber, Whats App и Messenger групи, които помагат за онлайн връзката с учениците и изпращането на задания.

Децата, които са на „ти” с технологиите, също се включвали активно и подпомагали останалите си съученици. От началото на седмицата до момента все повече ученици се присъединявали към групите, създавали клипчета, отговаряли на въпроси и изпълнявали задания.

За тези, които нямат устройства и интернет връзка се подготвяли работни листове.