Школа по драматургично писане създава Пловдивският театър за ученици от 9 до 12 клас, както и за студенти без ограничение на специалността, която изучават. Приемът на кандидати ще се извърши на няколко етапа: записване на желаещите на адрес dtp@dtp.bg до 31.10 и изпълнение на творческа задача, на базата на която ще бъдат избрани бъдещите участници.

Школата има за своя цел да издири таланти с интерес към създаването на текстове, предназначени за театрална сцена.

Срокът на обучение ще е 8 месеца в сградата на Драматичен театър – Пловдив. Обучението включва теоретични и практически занимания, срещи с драматурзи, режисьори, актьори, оформящи лицето на съвременния български театър.