Децата регистрират лични читателски профили в „Книговище“, мерят знания чрез въпроси и отговори върху литературни творби

 

Онлайн платформа за стимулиране на четенето стартира от днес. По повод Националната седмица на четенето, организирана от МОН, започва състезание за създаване на дигитално съдържание за училищни класове. Това ще се случва в платформата за стимулиране на осмислящото четене – Книговище.бг (www.knigovishte.bg). В нея се съдържат въпросници по детска литература, които целят да регистрират доколко децата са разбрали прочетеното. Книговище.бг използва онлайн игра на въпроси и отговори върху художествена и научнопопулярна детска литература, но може да се използва и като личен електронен читателски дневник.

Как става регистрацията за ползване на „Книговище”?

Децата, със съдействието на своите родители, регистрират лични читателски профили. Самостоятелно, след прочитане на една книга или отделна приказка, ученикът решава въпросника по нея в „Книговище” и срещу всеки верен отговор получава точки в своя профил. Точките се трупат и детето качва читателски нива. Води си читателски дневник, в който може да добавя и свои рисунки, да споделя мнението си за прочетената книга с други нейни читатели. Младият читател в платформата се състезава и с останалите участници в нея, като може да види къде се нарежда сред тях.

За да се организира читателска група на класа, учителят също регистрира свой профил и към него се прикрепват регистрираните вече детски профили. Това дава възможност на децата в групата да се състезават със съучениците си, а на учителя – да вижда какви са читателските постижения на всяко дете. Чрез профила на преподавателя целият клас се включва в състезание с останалите класове от същия випуск, участващи в платформата. Те могат да се състезават по точки, по ниво на разбиране, по обем на прочетени книги. Учителят може да използва тази информация, за да стимулира разговора за книги в клас, да поставя читателски цели на целия клас и да следи за следването им. Целият клас може да създава нови въпросници за платформата Книговище.бг и това да трупа точки за цялата група.

Платформата отчита читателските резултати по класове, които се формират от индивидуалните постижения на всеки ученик от един клас и от точките от създадени групово или индивидуално въпросници. За участие в състезанието индивидуалните профили на всички ученици от съответния клас трябва да са обвързани с профила на учителя, който води групата.

На победителите в състезанието „Книговище” ще връчи дигитална грамота и ще подари по 1 групов абонамент за „Книговище”, валиден до 15.септември 2020 г. Победителите се определят по области и по випуски (28 области х 7 випуска) – 196 групови абонамента.

В индивидуалните профили на тези победители ще стои надпис “Победител в играта на „Книговище” в Националната седмица по четене 2019-2020 г.”

За гимназиалния курс класацията е обща и се излъчва 1 клас победител за цялата страна – клас “Дигитален създател”. Наградата е групов годишен абонамент за клас – за игра в платформата.