МОН налага дисциплинарни наказания, в 5 училища в страната не е даден изпратеният изпитен вариант, а други текстове

Диктовка върху друг текст, а не върху изпратения от МОН вариант, са правили четвъртокласниците от ОУ „Христо Ботев“ в село Богданица, община Садово. Това обявиха официално днес от Министерството на образованието и науката.

След проверка на всички 57 307 писмени работи от националното външно оценяване по български език и литература в 4 клас, са били открити около 90 теста, които съдържат диктовки с текст, различен от този в  изпитния  аудиофайл.

Директори на училища и квестори ще носят дисциплинарна отговорност за подменените диктовки на НВО, което се проведе на 27 май. В пет училища в страната на учениците не е пуснат изпратеният от МОН аудиофайл, а са диктувани съвсем други текстове.

Потърпевшите в Богданица са 10 деца. Става дума за маломерна паралелка. Старши експертът за обучение в начален етап в Регионалното управление на образованието Марияна Механджиева обясни, че става дума за неволна грешка. Или поне такова е обяснението на директора Елена Бойчева, провела външното оценяване. Флашката, на която е бил качен изпратеният от МОН файл с диктовката, не е била празна, въпреки указанията. Така на децата е бил пуснат стар текст. В училището няма видеонаблюдение, така че тепърва ще се изясняват обстоятелствата, довели до гафа, както и квесторите, ангажирани с провеждането на изпита.  Едно е сигурно – не е била спазена инструкцията.

Елена Бойчева е начело на училището близо 20 години. От началото на юни обаче на ръководния пост се завърна титулярят Петър Петров, който бе временно изпълняващ длъжността областен управител на област Пловдив. След като стартира политическата си кариера като зам.-кмет на пловдивския район “Източен”, до момента той пазеше директорското място, на което сега се завръща.

Самата Бойчева не е слушала диктовката, тъй като разархивираният файл е бил качен на флашка и даден на квесторите в изпитата стая. Те са били пеподаватели в прогимназиален етап.

Петима квестори от ОУ „Стоян Михайловски“ във Варна са с предупреждение за уволнение. Причината е, че в две от изпитните зали децата са писали отново пробната диктовка, която е била проведена през февруари.

За неосъществен контрол и допуснати нарушения със „забележка“ е наказан директорът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Старо Оряхово, община Долни чифлик в област Варна. С дисциплинарни наказания са и четирима членове на училищната изпитна комисия. В това училище са имали проблем с разархивирането на изпратения от МОН аудиофайл с диктовката. Без да сигнализират в министерството, те са ползвали изпратен им от друго училище аудиофайл със съвсем друг текст.

В столичното 159-о ОУ „Васил Левски“ изпитът в една от залите е проведен с аудиодиктовка на издателство, а не с текста от МОН. Квесторът в залата е с дисциплинарно наказание „забележка“. На директора на училището е наложена финансова санкция.

Диктовката е подменена също в СУ „Алеко Константинов“ в Луковит. Нарушения са констатирани и в ОУ „Атанас Манчев“ в Айтос. Предстоят проверки.

В хода на оценяването на писмените работи са установени също диктовки с почерк, различен от този при отговорите на другите въпроси от теста.

В други случаи диктовката не е пусната от изпратения аудиофайл. Вместо това тя е раздадена на четвъртокласниците на хартиен носител и те са я преписали заедно със знаците за пауза при четене.

Оценката от изпита по български език и литература в IV клас служи за установяване на индивидуални пропуски и за анализи на резултатите от обучението на училищно и национално равнище.

Регламент

Регламентът за националното външно оценяване в 4 клас тази година се доближава до начина, по който се провеждат изпитите в 7 и 12 клас. От миналата година текстът за диктовката не се чете от учител в класната стая, а е на аудиофайл. Другата промяна, която влезе в сила от 2020 г., е че децата пренасят отговорите си от бланката с въпросите в лист за отговори. Индивидуалната бланка съдържа баркод на всяка страница, както и маркирано място за вписване на трите имена и входящ номер на ученика. Тя ще бъде отпечатана в брой, отговарящ на броя на учениците, плюс 10% резерв за всяко училище. След внасянето в залата на изпитния материал всеки ученик получава от квестора теста, а за изпита по математика – и лист за чернова, и се запознава с начина на работа.

Предвидено е и изискване за видеонаблюдение в стаите, където ще се провеждат тестовете.

За НВО по български език в деня на изпита се публикува засекретеният аудиофайл с диктовката, като паролите се оповестяват половин час преди началото. На процеса на разкодиране може да присъства и представител на родителите, но без да има достъп до изпитния вариант.

Регионална комисия транспортира всички изпитни работи до мястото на сканирането им – Учебния център на МОН. Всяка работа се оценява от двама независими проверители (задачите със свободен отговор). Срещу всеки баркод системата отразява окончателния резултат в брой точки.