Подаването на документи за един от най-добрите научни конкурси за ученици и студенти е до 7. април

Един от най-добрите научни конкурси за ученици и студенти у нас започна приема на  проекти. Срокът за заявяване на участие в „Млади таланти“, който се организира от МОН, е 7. април. Конкурсът се провежда от 1999 г. с идеята да насърчава младите хора, проявяващи интерес към науката. Регламентът предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите: биология, химия, информатика, инженерни науки, материалознание, математика, медицина, физика, социални и хуманитарни науки, екология.

23-ият национален конкурс ще се проведе в периода 26 – 28 април 2021 г.

Класиралите се на първите три места участници ще представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. За участието си в двата форума получават парична награда в размер на 1 500 лева на проект.

Три проекта получават право на участие в Европейското младежко научно изложение EXPO Science Europe 2021 г.

За други три разработки са предвидени поощрителни парични награди по 1 000 лева.