Матурата ще приключи преждевременно за зрелостниците, които по време на изпита внезапно развият симптоми на COVID-19. Такава е препоръката на главния държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев в писмо до министъра на образованието Красимир Вълчев.

От утре до четвъртък ще се проведат държавните зрелостни изпити при спазването на строги противоепидемични мерки. Всички зрелостници трябва да бъдат с маски или шлемове преди влизането в залата. Изискванията са да бъдат отворени всички входове на училищните сгради, за да няма струпване на ученици. На входа ще бъде мерена температурата им. В класните стаи ще има между 8 и 10 души, разположени поне 1,5 метра един от друг.

“В случай, че по време на изпита се установи ученик с внезапно проявени симптоми на остри респираторни болести и повишена температура, следва да бъде изведен от класната стая, в която се провежда изпита, и изолиран в друга, където по преценка на медицинския специалист в училището и в зависимост от тежестта на клиничните симптоми може да приключи провеждането на изпита”, посочва Кунчев.

При този сценарий за развитие на изпита родителите на зрелостника трябва да бъдат уведомени, за да осигурят извозването му със самостоятелен транспорт и да организират консултация с личния лекар на ученика. Ако здравословното състояние на 12-класника е тежко, то директорът на училището, в което се провежда матурата, трябва да се свърже с Центъра за спешна медицинска помощ.

Тези препоръки ще важат и за предстоящото национално външно оценяване в седми клас на 15 и 17 юни.

„Трябва да се отчете и фактът, че в настоящия сезон се обострят алергични състояния, чиято клинична проява силно наподобява тази на остри респираторни болести”, посочва главният държавен здравен инспектор и  съветва квесторите в изпитните зали да бъдат внимателни, за да не сбъркат симптомите на коронавируса с алергия.