Фондация „Благотворител“ ще осигури средства за реализиране на инициативите

Национален конкурс за ученически доброволчески проекти обявява фондация „Благотворител“. Допустимите кандидати са ученици от 7 до 12 клас от цялата страна, които желаят да бъдат доброволци в своите каузи.

Фондацията очаква проектите в срок до 28 февруари. Участниците могат да представят идеи, свързани с екологията и опазването на околната среда, със съхраняване на музикалното наследство на България или с подкрепа за деца и възрастни хора в нужда. Авторите на 10-те най-добри проекта ще ги представят под формата на видеоклипове пред жури, което ще избере победителите. Планираните дейностите по “Млад благотворител” трябва да се реализират от април до септември, като фондацията ще осигури популярност на каузите и ще оказва логистична подкрепа.

Финансиране ще получат общо пет проекта. За класираната на първо място идея се предвиждат 2000 лева, за второ – 1500 , а останалите ще получат по 1000 лева. Екипите на проектите ще участват с дейности за събиране на средства, като кампаниите им ще трябва да осигурят поне 10% от дарената от фондацията сума.

Изпращане на готовите проекти на: konkursi@blagotvoritel.org