Новият краен срок за кандидатстване е 20 януари, не е нужен преподавателски опит,  достатъчна е бакалавърска степен

zx860y484_2685530

Фондация “Заедно в час” обявява нова възможност за кандидатстване по програмата си, след като в първите три месеца от кампанията повече от 1000 души изявиха интерес да станат част от програмата за професионално и лидерско развитие. Новият краен срок за кандидатстване е 20 януари 2018 г., като желаещите трябва да попълнят онлайн формуляр на уебсайта. Учителите по програмата преминават взискателен подбор и интензивно обучение, фокусирано върху работа с ученици с ниски образователни постижения и от финансово затруднени семейства.

“Заедно в час” помага нови хора – успешни професионалисти и завършващи студенти, да влязат в системата на българското образование и да работят дългосрочно за положителна промяна и намаляване на образователното неравенство в страната. По време на двете години преподаване участниците получават  месечен финансов стимул като допълнение към заплатата от училище. В допълнение, те ще имат постоянната подкрепа на партньори на организацията, които споделят общи цели.

В момента тече осмата поредна година на подбор и обучение на участници в програмата на “Заедно в час”. Те ще преподават в училища партньори на организацията във Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, София и Стара Загора. По време на този период  ще преминат през професионално обучение, което ще им помогне да развият необходимите умения за работа в класната стая и за продължаване на кариерното си развитие, проекти на регионално ниво, образователно лидерство .

За кандидатстване не е нужен предишен преподавателски опит, нито предварително придобита професионална квалификация ,,учител”. Изисква се завършена бакалавърска степен и нагласа, че всяко дете може да успее и заслужава равен достъп до качествено образование. Участниците, които предварително нямат квалификация “учител”, ще преминат специализирано обучение в университет партньор и ще придобият правоспособност за преподаване при завършване на програмата.