В момента се подготвя софтуерът, отпада предимството на първия подал, каза зам.-кметът Стефан Стоянов

Училищата са разпределени в микрорайони, максимум точки ще носи желанието на родителя

DSCF0496

Електронната система за прием на първокласници ще заработи в средата на май. В момента се подготвя софтуерът, който да приема заявленията на родителите, обясни зам.-кметът по образование Стефан Стоянов. От тази година Община Пловдив, в синхрон с изискванията на новия Закон за предучилищното и училищно образование, въвежда онлайн класиране. След централизирането класиране за детските градини, на този принцип ще се кандидатства и за първи клас. Всеки родител на бъдещ първокласник има право да посочи до пет училища, като детето може да бъде класирано само в едно.

Всички 22 училища, в които има прием на първокласници, ще влязат в единната платформа. Инициативата за подаване на заявления ще е на родителите. Те решават дали да кандидатстват онлайн или да подадат документи на място в училището. Ако изберат втория вариант, то трябва да е училището, посочено на първо място, а ангажимент на директора е да въведе данните в общата система. Двата начина са равнопоставени.

„Отпада предимството на първия подал, така че родителите трябва да са спокойни. Има достатъчно места за всички. Очаквам в максимум две-три училища кандидатите да са повече от местата. Направихме райониране и конкретният адрес отговаря на съответно училище. Родителят може да кандидатства и в съседен микрорайон, но това ще му носи по-малко точки”, уточни Стоянов.

До 30 март директорите на училищата трябва да посочат броя паралелки, които ще разкрият. Предложението за прием трябва да е съгласувано с Обществения съвет и да се публикува в сайта на училището, заедно с информация за целодневната организация, обедното хранене, допълнителни дейности и извънкласни форми.  Броят на паралелките следва да е съобразен с броя на учениците в населеното място и стандартите за физическа среда.

Обходите по адреси, които училищата регулярно извършват на подлежащите деца от техния район, остават. Общинската администрация изготвя списъци на децата, които следва да тръгнат на училище, и ги предава на директорите. За всяко школо се прави индивидуален списък, така че децата да са с настоящ адрес, близо до него. Това ще носи на детето 5 точки. Ако адресната регистрация е променяна след 1 януари на текущата календарна, година, точките падат на 3.

Желанието на родителя ще е основен критерий за приема и само при наличие на повече кандидати, отколкото са местата, с предимство ще бъдат тези, които живеят близо до училището. Ако няколко деца се окажат с равен брой точки, на случаен принцип ще се определя кое да бъде прието.

Школото, посочено на първо място, ще носи 7 точки, на второ – 5, а на трето – 3. 1 точка ще се дава на поставеното на четвърта позиция, а последното няма да носи. Децата, които живеят на територията на община Пловдив, ще получават 7 точки, а тези от други общини – 0. 7 точки се дават на дете с двама починали родители. По 5 точки ще носят месторабота на родителя до училището, ако детето е от подготвителна група в школото или ако има брат или сестра, които вече са ученици в него.

„Защо критерият „месторабота на родителя” продължава да съществува, след като отпадна за детските градини, пита Радостина Цанева. Тя е следовател в Окръжна следствена служба и преди няколко години атакува в съда този критерий, който бе определен от магистратите като дискриминационен. И впоследствие отменен.

Други родители пък се опасяват, че нямат шанс да запишат детето си в желано от тях училище, ако не живеят в близост до него. Не мога да си избера дори училище в същия район, ако не е съседно на моето по адрес, защото няма да ми донесе никакви точки, коментира майка на бъдещ първолак.

Родителят има право да посочи до пет желания, които могат да се преподреждат преди следващото класиране и да се посочват нови. Ако ученикът не бъде записан, мястото му няма да се пази. Резултатите се публикуват в електронната система – в профила на родителя. Според зам.-кмета Стоянов приемът ще приключи до края на юни.

 

3 КОМЕНТАРА

  1. Къде може да се проверят районите и микрорайоните на гр. Пловдив?

  2. Към Антония Мицева: В сайта на община Пловдив – раздел “образование”, прием първи клас.

Коментарите са затворени.